I denne personvernerklæringen forklarer vi, Diabetes Solutions, UAB, kode 305571148, med vårt forretningskontor på Žalgirio St. 90-100, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse på Aludariu str. 3. Vilnius, Litauen (“Selskap”, “vi”, “oss” eller “vår”), hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt, bruker mobilappene våre, kontakter oss via våre offisielle sosiale mediesider eller e-post, og / eller bruker tjenestene våre.

Vær oppmerksom på at i tilfelle du kjøper fysiske varer mens du bruker våre tjenester, Max Nutrition UAB, firmakode 305420438, registrert adresse på Lvivo str. 37-101, Vilnius, kontoradresse på Antakalnio St. 17, Vilnius, er republikken Litauen ansvarlig for databehandling med hensyn til denne spesielle tjenesten. I slike tilfeller skal “Selskap”, “vi”, “oss” eller “vår” referere til Max Nutrition, UAB. Hvis du har henvendelser relaterte til personvern eller forespørsler knyttet til fysiske varer, kan du kontakte oss via e-post: [email protected]

Første gang du besøker nettstedet vårt vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne erklæringen.

I denne erklæringen finner du svarene på følgende spørsmål:

(a) hvordan vi bruker dine data;

(b) når vi utleverer dine data andre;

(c) hvor lenge vi lagrer dine data;

(d) hva er våre retningslinjer for markedsføring;

(e) hvilke rettigheter knyttet til personopplysninger du har;

(f) hvordan vi bruker informasjonskapsler;

(g) andre problemer du bør ta hensyn til.

I tilfelle henvendelser eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine gitt i denne erklæringen, kan du sende inn slike henvendelser og forespørsler ved hjelp av metoder beskrevet på nettstedet under “Kontakt oss”.

Du kan også kontakte personvernombudet i selskapet angående alle personvernrelaterte problemer via e-post: [email protected].

Alle definisjonene som brukes i denne personvernerklæringen har samme betydning som foreskrevet i selskapets generelle vilkår og betingelser, med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen utgjør en integrert del av selskapets generelle vilkår og betingelser.

I tilfelle denne personvernerklæringen oversettes til andre språk, og hvis det er forskjeller mellom den engelske versjonen og en slik oversettelse, skal den engelske versjonen ha forrang, med mindre annet er oppgitt.

 1. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

1.1. Dette avsnittet inneholder følgende informasjon:

(a) kategorier av personopplysninger, som vi behandler;

(b) i tilfelle det gjelder personopplysningene som vi ikke fikk direkte fra deg - kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;

(c) formålene vi kan behandle dine personopplysninger for;

(d) de juridiske grunnlagene for behandlingen.

1.2. Vi behandler din kontodata (“kontodata“). Kontodata kan inneholde navn og e-postadresse, telefonnummer og annen data du oppgir mens du registrerer deg, samt kjøpshistorikken din. Vi innhenter slik data direkte fra deg. Vi behandler kontodata med det formål å drive nettstedet vårt, levere tjenestene våre, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på forespørsel fra deg, for å inngå en slik kontrakt samt vår legitime interesse, nemlig å overvåke og forbedre nettstedet og tjenestene våre.

1.3. Vi behandler informasjon knyttet til levering av tjenester av oss til deg (“tjenestedata“). Tjenestedataene kan inkludere kontaktinformasjonen din (for eksempel e-postadressen din), bankkonto- og transaksjonsdetaljer samt annen informasjon du gir oss mens du fyller ut de relevante spørreskjemaene (dette kan inkludere sensitive personopplysninger relatert til helsen din, i tilfelle slike data er nødvendige for å levere den aktuelle tjenesten). Tjenestedataene behandles for å levere varer og levere tjenester, samt føre riktige oversikter over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på forespørsel fra deg, for å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår. I tilfelle sensitive personopplysninger relatert til helsen din er det juridiske grunnlaget for behandling ditt eksplisitte samtykke.

1.4. Vi kan behandle informasjon du gir oss med det formål å abonnere på våre e-poster og nyhetsbrev (“meldingsdata“). Meldingsdataene behandles for å sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Hvis vi allerede har solgt varer eller levert tjenester til deg via nettstedet vårt og/eller appene våre, og du ikke protesterer, kan vi også behandle meldingsdata på grunnlag av vår legitime interesse, nemlig å søke å opprettholde og forbedre kunderelasjoner.

1.5. Vi kan behandle informasjon relatert til all kommunikasjon du sender til oss (“korrespondansedata“). Korrespondansedataene kan omfatte kommunikasjonsinnholdet og metadataene knyttet til kommunikasjonen. Korrespondansedataene behandles med det formål å kommunisere med deg samt journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår, sikre ensartet konsultasjonspraksis av høy kvalitet og for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.

1.6. Vi kan behandle informasjon om din bruk av nettstedet vårt og/eller appene våre, så vel som på enheten din (“enhetsdata“) når du bruker nettstedet vårt eller appene våre. Enhetsdata kan omfatte IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, enhetstype, skjermoppløsning og (i tilfelle du samtykker i å dele slike) din posisjonsdatasamt informasjon om bruken av nettstedet og appene våre (dvs. henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og navigasjonsbaner på nettstedet, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken). Vi innhenter slik data gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsdata behandles for å forbedre appene og nettstedet, samt for å angi standardalternativer. Vi bruker også slike data for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettstedet og tjenestene våre, samt for å sikre både nettstedet og appene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse, nemlig riktig styring av nettstedet, appene og virksomheten vår.

1.7. Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne erklæringen der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenomrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

1.8. Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne erklæringen der det er nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller få profesjonell rådgivning. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

1.9. I tillegg til de spesifikke formålene for hvordan vi kan behandle dine personopplysninger som er angitt i dette avsnittet, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

1.10. Vi vil informere deg hvis formålet eller det juridiske grunnlaget for databehandlingsaktiviteter som er angitt i denne avsnittsendringen endres, og hvis samtykket ditt var det juridiske grunnlaget for databehandling, vil vi innhente ditt samtykke på nytt.

1.11. Noen ganger kan vi aggregere, anonymisere eller av-identifisere dine personopplysninger på en slik måte at de ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg. Slik data er ikke lenger personlige. Vi kan bruke slik data uten begrensninger på noen måte som er tillatt ved lov, inkludert, men ikke begrenset til å dele slike data med våre partnere eller forskningsinstitusjoner, dele i artikler, blogginnlegg og vitenskapelige publikasjoner, aggregere statistikk om visse aktiviteter eller symptomer fra data som samles inn for å hjelpe til med å identifisere mønstre på tvers av brukere og evaluere eller endre tjenestene våre.

1.12. Vi følger prinsippet om dataminimering: Personopplysninger som behandles er tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles for.

1.13. Personopplysninger lagres enten på selskapets eller våre entreprenørers servere, som er bundet av spesifikke kontraktsklausuler om behandling av personopplysninger så vel som av konfidensialitetsforpliktelsene.

1.14. Vi bruker en rekke tekniske og organisatoriske midler for å beskytte dine personopplysninger. Organisatoriske sikkerhetstiltak inkluderer å begrense tilgangen til dine opplysninger utelukkende til autoriserte personer med et legitimt behov for å få tilgang til personopplysninger, opprette og signere konfidensialitetsavtaler, arrangere opplæring, opprette og implementere relevante retningslinjer og prosedyrer. Tekniske tiltak inkluderer tre passende tiltak for å håndtere online sikkerhet, risiko for tap av data, endring av data eller uautorisert tilgang, implementering av tilgangskontroll og autentiseringsverktøy, sikre fysisk sikkerhet etc.

 1. Når deler vi dine data med andre?

2.1. Vi kan utlevere dine personopplysninger til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (inkludert våre datterselskaper, vårt holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne kunngjøringen. Slike kan omfatte interne administrasjonsformål samt tilbud/deling av IT, betalings- eller markedsføringstjenester eller datasentre i gruppen.

2.1.1. Avhengig av hvilken betalingsmetode du velger, kan dine personopplysnigner bli utlevert til og behandlet av vårt søsterselskap KARMA PROCESSING INCORPORATED, firmakode 7138602, registrert adresse 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, kontoradresse 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware, 1980, e-post: [email protected] i den grad det med rimelighet er nødvendig for formålet med å innhente, behandle og administrere betalinger for tjenestene.

2.2. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere så vidt det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko, skaffe profesjonell rådgivning, eller etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

2.3. Vi kan utlevere dine personopplysninger til anti-svindel, risiko og compliance leverandører i den grad det er nødvendig for å beskytte dine personopplysninger og oppfylle våre juridiske forpliktelser.

2.4. Vi kan utlevere dine personlige data til våre leverandører av betalingstjenester. Vi vil dele tjenestedata med våre leverandører av betalingstjenester bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, overføre midler og håndtere klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og overføringer.

2.5. Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre tjenesteleverandører så vidt det er rimelig nødvendig å tilby spesifikke tjenester (inkludert leverandører av servere og vedlikehold av disse, e-posttjenesteytere, tjenesteleverandører brukt til dataanalyse, kundetilfredshetsundersøkelser eller markedsundersøkelser). Vi foretar alle nødvendige tiltak for å sikre at slike underleverandører iverksetter riktige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre sikkerhet og personvern av dine personopplysninger.

2.6. I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er beskrevet i denne seksjonen, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene av en annen fysisk person.

2.7. Personer som er angitt i denne seksjonen kan være opprettet utenfor Republikken Litauen, Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. I tilfelle vi vil overføre dine personopplysninger til slike personer, vi vil ta alle nødvendige og i de juridiske handlingene angitte tiltak for å sikre at personvernet ditt forblir ordentlig sikret, inkludert der det er hensiktsmessig, undertegne standard avtaleklausuler for overføring av data. For å finne ut mer informasjon om passende sikkerhetstiltak kan du kontakte oss via e-post: [email protected]

2.8. Avhengig av hvilken betalingsmetode du velger, kan dine personopplysnigner bli utlevert til og behandlet av vårt søsterselskap KARMA PROCESSING INCORPORATED, firmakode 7138602, registrert adresse 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, kontoradresse 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware, 1980, e-post: [email protected], i den grad det med rimelighet er nødvendig for formålet med å innhente, behandle og administrere betalinger for tjenestene.

 1. Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

3.1. Uansett formål, så skal dine personopplysninger som vi behandler ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet eller formålene. Uansett skal de ikke oppbevares lenger enn:

(a) kontodata beholdes ikke lenger enn 5 (fem) år etter den siste oppdateringen av kontoen.

(b) tjenestedata beholdes ikke lenger enn 5 (fem) år etter endt levering av tjenester;

(c) meldingsdata beholdes ikke lenger enn 2 (to) år etter at samtykket er gitt, eller i tilfelle meldingsdataene blir sendt til de nåværende kundene for å opprettholde og forbedre kundeforholdet ikke lenger enn 2 (to) år etter utløpet av leveransen av de respektive tjenestene, med mindre du henholdsvis trekker tilbake ditt samtykke tidligere eller innvendinger mot slik behandling;

(d) korrespondansedata beholdes ikke lenger enn 6 (seks) måneder etter avsluttet kommunikasjon.

3.2. I noen tilfeller er det ikke mulig for oss å spesifisere på forhånd perioden personopplysningene dine vil beholdes for. Dvs. enhetsdata blir beholdt i den grad som er nødvendig for de aktuelle behandlingsformål.

3.3. Når gjeldende oppbevaringsperiode utløper, eller på din forespørsel, blir personopplysninger destruert ved bruk av metoder for overskriving eller fysisk ødeleggelse (når det er aktuelt)l.

3.4. Uten hensyn til de andre bestemmelsene i dette avsnittet, kan vi oppbevare dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser.

 1. Markedsføringskommunikasjon

4.1. Hvis du samtykker vil vi kontakte deg via e-post eller telefon for å informere om hva vi holder på med. Vær oppmerksom på at ditt samtykke ikke er en betingelse for noe kjøp. Hvis vi allerede har levert tjenester til deg og du ikke har innsigelser, vil vi informere deg via e-post eller telefon (hvis dette er oppgitt av deg) om produkter og annen informasjon som kan være av interesse fra våre Selskaper eller fra våre Søsterselskaper.

4.2. Når vi kontakter deg via telefon slik angitt i avsnitt 4.1. ovenfor, vil SMS / tekstmeldinger fra oss bli mottatt via din trådløse leverandør til mobilnummeret du har oppgitt. SMS/tekstmeldinger kan sendes ved hjelp av et automatisk oppringingssystem eller annen teknologi. Meldingsfrekvensen varierer. Meldings- og datakostnader kan gjelde.

4.3. Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringskommunikasjon. Dette gjør du ved å velge den relevante lenken i en av våre markedsføringsmeldinger eller kontakte oss via metoder som er oppgitt på nettstedet vårt. Hvis du mottar både e-post- og telefonmarkedsføringskommunikasjon på grunnlag av avsnitt 4.1. ovenfor, og du ønsker å reservere deg mot å motta dette, må du melde deg av disse metodene separat ved å følge den relevante lenken i en av markedsføringsmeldingene våre, eller kontakte oss via metoder som er oppgitt på nettstedet vårt.

4.4. Når du har utført en av disse handlingene vil vi oppdatere profilen din for å sikre at du mottar markedsføringskommunikasjo fra oss i fremtiden.

4.5. Vær oppmerksom på at ettersom vår forretningsvirksomhet består av et nettverk av nært beslektede tjenester, kan det ta noen dager før alle systemene er oppdatert, og dermed kan du fortsette å motta markedsføringskommunikasjon mens vi fortsatt behandler forespørselen din.

4.6. Reservasjon mot markedsføringskommunikasjonen vil ikke hindre deg i å motta kommunikasjon direkte relatert til levering av tjenester.

 1. Dine rettigheter

5.1. I dette avsnittet har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til personvernernlovgivningen. Noen av rettighetene er komplekse og derfor gir vi bare de viktigste aspektene av slike rettigheter. Følgelig bør du lese de relevante lovene (først og fremst EUs personvernforordning (EU) 2016/679) og veiledning fra tilsynsmyndighetene for en fullstendig forklaring av disse rettighetene.

5.2. Dine viktigste rettigheter i henhold til personvernernlovgivningen er følgende:

(a) retten til å få tilgang til data;

(b) retten til utbedring;

(c) retten til å slette dine personopplysninger;

(d) retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

(e) retten til å protestere mot behandling av dine personopplysninger;

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet;

(h) retten til å trekke tilbake samtykket.

(i) retten til å be om ikke å være underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering.

5.3. Rett til innsyn i data. Du har rett til å bekrefte hvorvidt vi har lov til å behandle dine personopplysninger eller ikke og hvor vi gjør det. Du har også rett på å få tilgang på personopplysningene sammen med visse tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av personopplysningene dine. Du vil få den første kopien gratis, men ytterligere kopier kan bli pålagt et rimelig gebyr.

5.4. Rett til utbedring. Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet og, tatt i betraktning formålet med behandlingen, å få ufullstendige personopplysninger om deg ferdigbehandlet.

5.5. I enkelte omstendigheter har du rett til å få slettet dine personopplysninger. Disse omstendighetene inkluderer når: (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet; (ii) du trekker tilbake samtykke til samtykkebasert behandling og det ikke eksisterer noe annet rettslig grunnlag for å behandle data; (iii) du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslover; (iv) behandlingen er for direkte markedsføringsformål; eller (v) personopplysningene har blitt behandlet ulovlig. Det finnes er imidlertid unntak fra retten til sletting. Slike unntak inkluderer når behandling er nødvendig: (i) for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon; (ii) for overholdelse av vår juridiske forpliktelse; eller (iii) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

5.6. Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er når: (i) du bestrider riktigheten av personopplysningene; (ii) behandling er ulovlig, men du motsetter deg sletting; (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene for vår behandling, men du krever personopplysninger for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; og (iv) du har protestert mot behandling, i påvente av verifisering av den innvendingen. Når behandlingen har blitt begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre personopplysningene dine, men vi vil bare viderebehandle slike data på noen annen måte: (i) med ditt samtykke; (ii) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; (iii) for beskyttelse av rettighetene til en annen person; eller (iv) av hensyn til viktig offentlig interesse.

5.7. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din spesifikke situasjon, men bare i den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du kommer med en slik innvending vil vi slutte å behandle personopplysningene med mindre vi kan oppgi overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

5.8. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du kommer med en slik innvending vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

5.9. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål på grunnlag av din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført av hensyn til offentlig interesse.

5.10. Retten til dataportabilitet. I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:

(a) samtykke;

(b) oppfyllelse av en kontrakt eller tiltak som skal tas på forespørsel før inngåelse av en kontrakt, som er nødvendig for å inngå en slik,

du har rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke der den vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

5.11. Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten du oppholder deg i, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen. Vår databehandling er overvåket av State Data Protection Inspectorate of the Republic of Litauen, registrert kontor ved L. Sapiegos St. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt.

5.12. I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.

5.13. Du har rett til å be om ikke å være underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske følger angående deg eller på lignende måte påvirker deg betydelig. Det er imidlertid unntak fra denne rettigheten. Slike unntak inkluderer når beslutningen: (i) er nødvendig for å inngå, eller utføre, en kontrakt mellom deg og oss; (ii) er autorisert av EU- eller EU-medlemsstatsloven som vi er underlagt, og som også fastsetter egnede tiltak for å sikre dine rettigheter og friheter og legitime interesser; (iii) er basert på ditt uttrykkelige samtykke.

5.14. I tillegg til spesifikke tiltak gitt i dette avsnittet eller nettstedet, kan du også utøve noen av rettighetene som er angitt her ved å kontakte oss via e-post: [email protected]. Vi forplikter oss til å svare på slike henvendelser innen én måned etter at forespørselen er mottatt. Denne responstiden kan forlenges med to måneder for komplekse eller flere forespørsler. I tilfelle en slik utvidelse skjer vil vi i tillegg informere deg.

 1. Om informasjonskapsler

6.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder en identifikator som sendes av en webserver til nettleseren din og lagres av nettleseren. Identifikatoren blir deretter sendt tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

6.2. Vi vil be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne kunngjøringen første gang du besøker nettstedet vårt.

6.3. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som identifiserer en bruker personlig, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

 1. Informasjonskapsler som vi bruker

På nettstedet bruker vi informasjonskapsler av tre hovedtyper, til følgende formål:

(a) Nødvendige informasjonskapsler – brukes for å sikre at nettstedet fungerer som det skal, kundenes sikkerhet og deres data, levering av tjenester av høy kvalitet;

(b) Funksjonelle informasjonskapsler – brukes til å forbedre brukeropplevelsen til nettstedet, analysere bruken av systemet og i samsvar med dette forbedre tilbudet av tjenester;

(c) Annonsering av informasjonskapsler – brukes til å observere brukerens online oppførsel og optimalisere markedsføringskampanjer i henhold til slik informasjon.

 1. Informasjonskapsler brukt av tjenesteleverandørene våre

8.1. Tjenesteleverandørene våre bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

8.2. Vi bruker:

(a) Google Analytics-informasjonskapsler for å observere trafikken på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å oppdage nettstedsfeil samt måle nettstedets båndbredde. Du kan se personvernerklæringen for Google Analytics her;

(b) Youtube-informasjonskapsler for å vise innhold fra Youtube på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å opprettholde integritet og skape et informativt og dynamisk nettsted. Du kan se personvernerklæringen til Youtube her;

(c) Twitter-informasjonskapsler for å vise innhold fra Twitter på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å opprettholde integritet og skape et informativt og dynamisk nettsted. Du kan se personvernerklæringen til Twitter her;

(d) Google Maps-informasjonskapsler til å, hvis brukeren tillater det, bestemme brukernes plassering. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilpasse nettstedsinnstillingene i samsvar med brukerens plassering og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan se personvernerklæring for Google Maps her;

(e) Doubleclick-informasjonskapsler for å kontrollere visningen av annonser til brukerne våre. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å skille mellom brukere som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller slutte å vise annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernerklæringen til Doubleclick her;

(f) Facebook-informasjonskapsler for å administrere visningen av annonser til brukerne våre. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å skille mellom brukere som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller slutte å vise annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernerklæringen til Facebook her;

(g) Informasjonskapsler for Google Tag Manager for å kontrollere informasjonskapsler for annonsering. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å distribuere annonser til brukere på riktig måte. Du kan se personvernerklæringen for Google Tag Manager her;

(h) Hotjar kjeks for å observere hvordan brukere bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å observere ytelsen til nettstedet og analysere hvordan vi kan forbedre nettstedet vårt. Du kan se personvernerklæringen til Hotjar her;

(i) Visual Website Optimizer-informasjonskapsler som brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende samhandler med sidene på nettstedet. Du kan se personvernerklæringen til Visual Website Optimizer her.

 1. Hvordan kan du administrere informasjonskapsler?

9.1. De fleste nettlesere lar deg reservere deg mot å godta informasjonskapsler og lar deg slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid skaffe deg oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via informasjon gitt på den aktuelle nettleserens nettsted, for eksempel Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

9.2. Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

9.3. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene påvirkes nettstedet vårt.

 1. Nettsteder fra tredjepart

På nettstedet kan du finne lenker til og fra partnersider, informasjonskilder og nærstående parts nettsteder. Vær oppmerksom på at et slikt tredjeparts nettsted, som du besøker ved å klikke på lenker, har sine egne personvernregler, og vi tar inget ansvar for slike personvernregler. Vi anbefaler å bli kjent med personvernreglene på slike nettsteder før personlige data oppgis til slike.

 1. Personopplysninger for barn

11.1. Nettstedet og tjenestene våre er rettet mot personer over 18 år.

11.2. Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under denne alder uten samtykke fra foresatte i våre databaser, vil vi slette disse personopplysningene.

 1. California personverntillegg

Hvis du er en bruker som er bosatt eller opprettholder deg i California kan du, i tillegg til informasjonen som er oppgitt i denne personvernerklæringen, få tilleggsrettighetene og informasjonen du har krav på i henhold til California Consumer Privacy Act:

(a) Vi selger ikke bevisst personopplysninger eller deler dem med tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Men hvis vi gjør det i fremtiden vil du bli varslet og får muligehten til å reserverer deg mot «salg» av personopplysninger;

(b) Vi vil beholde, bruke eller utlevere personopplysninger vi samler inn eller behandler på dine vegne, bare for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og vil varsle deg hvis dette endres.

(c) Du har rett til ikke å bli utsatt for diskriminering hvis du utøver noen av dine rettigheter.

Vi gjenkjenner eller svarer for øyeblikket ikke på nettleserstartede Do Not Track-signaler. Instruks for å aktivere for følgende nettlesere er her: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

 1. Oppdatering av dine data

Vennligst gi oss beskjed om de personlige opplysningene vi har om deg må korrigeres eller oppdateres.

 1. Endringer i kunngjøringen

Eventuelle endringer i denne kunngjøringen vil bli publisert på nettstedet, og i tilfelle vesentlige endringer, kan vi informere deg om slikt via e-post eller på andre måter som vi anser som mest passende i et bestemt tilfelle.

Sist endret 14/03/2022