I denne personvernerklæringen vil vi, Diabetes Solutions, UAB, kode 305571148, med vårt registrerte kontor i Žalgirio St. 90-100, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken Litauen (“Selskap”, “vi”, “oss” eller “vår”), forklare hvordan vi håndterer dine personlige data når du besøker nettstedet vårt, bruker mobilappene våre, kontakter oss gjennom våre offisielle sosiale mediesider eller e-post og/eller bruker tjenestene våre.

Vennligst vær oppmerksom på at ved kjøp av fysiske varer mens du bruker tjenestene våre, er Max Nutrition, UAB, firmakode 305420438, med vårt registrerte kontor i Gedimino pr. 1A-13, Vilnius, kontoradresse Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken Litauen, ansvarlig for databehandling vedrørende spesielt denne tjenesten. I slike tilfeller skal “Selskap”, “vi”, “oss” eller “vår “ referere til Max Nutrition, UAB. Hvis du har personvernrelaterte henvendelser eller forespørsler knyttet til fysiske varer, kan du kontakte oss via e-post: [email protected]

Vi vil be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne kunngjøringen når du første gang besøker nettstedet vårt.

I denne kunngjøringen finner du svarene på følgende spørsmål:

(a) hvordan vi bruker dataene dine;

(b) når vi gir dine data til andre;

(c) hvor lenge vi lagrer dataene dine;

(d) hva er vår markedsføringspolitikk;

(e) hvilke rettigheter du har relatert til personopplysninger;

(f) hvordan vi bruker informasjonskapsler;

(g) andre problemer du bør ta hensyn til.

I tilfelle henvendelser, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine angitt i denne kunngjøringen, kan du sende inn slike henvendelser og forespørsler ved hjelp av informasjonen angitt i vår Kontaktavdeling.

Du kan også kontakte oss angående alle personvernrelaterte problemer via e-post: [email protected].

Alle definisjonene som brukes i disse retningslinjer for personvern har samme betydning som foreskrevet i Selskapets Generelle Vilkår og Betingelser, med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse retningslinjer for personvern. Disse retningslinjer for personvern utgjør en integrert del av Selskapets Generelle Vilkår og Betingelser.

I tilfelle disse retningslinjer for personvern er oversatt til andre språk, og hvis det er forskjeller mellom den engelske versjonen og slik oversettelse, skal den engelske versjonen være gjeldende, med mindre annet er gitt.

 1. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

1.1. Denne delen inneholder følgende informasjon:

(a) kategorier av personopplysninger som vi behandler;

(b) i tilfeller av personopplysninger som vi ikke har fått direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;

(c) formålene vi kan behandle dine personopplysninger for; og

(d) rettslige grunnlag for behandlingen.

1.2. Vi behandler kontodataene dine (“kontodata“). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse, telefonnummer og andre data du oppgir mens du registrerer deg, samt kjøpshistorikk. Vi innhenter slike data direkte fra deg. Vi behandler kontodata med det formål å drifte nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, og kommunisere med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt så vel som vår legitime interesse, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.

1.3. Vi behandler informasjon relatert til levering av tjenester av oss til deg (“tjenestedata“). Tjenestedataene kan omfatte kontaktinformasjonen din (for eksempel e-postadressen din), bankkonto- og transaksjonsdetaljer samt annen informasjon du gir oss mens du fyller ut de relevante spørreskjemaene (slik som private personopplysninger relatert til helsen din, i tilfelle slike data er nødvendige for å tilby den aktuelle tjenesten). Tjenestedataene blir behandlet for å levere varer og tilby tjenester samt føre korrekt oversikt over disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår. I tilfelle sensitive personopplysninger, relatert til din helse, er det juridiske grunnlaget for behandling din eksplisitte samtykke.

1.4. Vi kan behandle informasjon som du gir oss i den hensikt å abonnere på e-postmeldingene og nyhetsbrevene (“ meldingsdata“). Meldingsdataene blir behandlet for å sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Hvis vi allerede har solgt varer eller tilbudt tjenester for deg via vår hjemmeside og/eller apper, og du ikke motsetter deg, kan vi også behandle meldingsdata på grunnlag av vår berettigede interesse, nemlig å forsøke opprettholde og forbedre kundeforholdet.

1.5. Vi kan behandle informasjon relatert til all kommunikasjon som du sender til oss (“korrespondansedata“). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Korrespondansedataene blir behandlet med tanke på kommunikasjon med deg og journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår, som sikrer enhetlig konsultasjonspraksis av høy kvalitet og for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.

1.6. Vi kan behandle informasjon om din bruk av nettstedet vårt og/eller appene så vel som på enheten din (“enhetsdata“) når du surfer på nettstedet vårt eller bruker appene våre. Enhetsdata kan omfatte IP-adresse, geografisk beliggenhet, nettlesertype og versjon, operativsystem, enhetstype, skjermoppløsning og (i tilfelle du samtykker i å dele slike) dine posisjonsdata samt informasjon om bruken av nettstedet og appene våre (dvs. henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din). Vi innhenter slike data gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsdata blir behandlet for å forbedre appene og nettstedet, så vel som for å angi standardalternativer. Vi bruker også slike data for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettstedet og tjenestene våre, samt for å sikre både nettstedet og appene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse, nemlig riktig administrasjon av nettstedet, appene og virksomheten vår.

1.7. Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, enten i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

1.8. Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller innhente profesjonell rådgivning. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

1.9. I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle dine personopplysninger beskrevet i denne seksjonen, kan vi også behandle alle dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser.

 1. Når gir vi dine data til andre?

2.1. Vi kan utlevere dine personopplysninger til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (inkludert våre datterselskaper, vårt holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne kunngjøringen. Slike kan omfatte interne administrasjonsformål samt tilbud/deling av IT, betalings- eller markedsføringstjenester eller datasentre i gruppen

2.2. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere så vidt det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko, skaffe profesjonell rådgivning, eller etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

2.3. Vi kan utlevere dine personopplysninger til anti-svindel, risiko og compliance leverandører i den grad det er nødvendig for å beskytte dine personopplysninger og oppfylle våre juridiske forpliktelser.

2.4. Vi kan utlevere dine personlige data til våre leverandører av betalingstjenester. Vi vil dele tjenestedata med våre leverandører av betalingstjenester bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, overføre midler og håndtere klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og overføringer.

2.5. Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre tjenesteleverandører så vidt det er rimelig nødvendig å tilby spesifikke tjenester (inkludert leverandører av servere og vedlikehold av disse, e-posttjenesteytere, tjenesteleverandører brukt til dataanalyse, kundetilfredshetsundersøkelser eller markedsundersøkelser). Vi foretar alle nødvendige tiltak for å sikre at slike underleverandører iverksetter riktige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre sikkerhet og personvern av dine personopplysninger.

2.6. I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er beskrevet i denne seksjonen, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene av en annen fysisk person.

2.7. Personer som er angitt i denne seksjonen kan være opprettet utenfor Republikken Litauen, Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. I tilfelle vi vil overføre dine personopplysninger til slike personer, vi vil ta alle nødvendige og i de juridiske handlingene angitte tiltak for å sikre at personvernet ditt forblir ordentlig sikret, inkludert der det er hensiktsmessig, undertegne standard avtaleklausuler for overføring av data. For å finne ut mer informasjon om passende sikkerhetstiltak kan du kontakte oss via e-post: [email protected]

2.8. Avhengig av betalingsmetoden du har valgt, kan dine personopplysninger bli utlevert til og behandlet av vårt gruppeselskap KARMA PROCESSING INCORPORATED, firmakode 7138602, registrert adresse 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, kontoradresse 1000 West Street , Suite 1200, Wilmington, Delaware, 1980, e-post: [email protected], i den grad det med rimelighet er nødvendig for formålet å samle inn, behandle og administrere betalinger for tjenestene.

 1. Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

3.1. Dine personopplysninger som vi behandler uansett formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet eller formålene. Uansett skal de ikke oppbevares lenger enn:

(a) kontodata beholdes ikke lenger enn 5 (fem) år etter den siste oppdateringen av kontoen.

(b) tjenestedata beholdes ikke lenger enn 5 (fem) år etter endt levering av tjenester;

(c) meldingsdata beholdes ikke lenger enn 2 (to) år etter at samtykket er gitt, eller i tilfelle meldingsdataene blir sendt til de nåværende kundene for å opprettholde og forbedre kundeforholdet ikke lenger enn 2 (to) år etter utløpet av leveransen av de respektive tjenestene, med mindre du henholdsvis trekker tilbake ditt samtykke tidligere eller innvendinger mot slik behandling;

(d) korrespondansedata beholdes ikke lenger enn 6 (seks) måneder etter avsluttet kommunikasjon.

3.2. I noen tilfeller er det ikke mulig for oss å spesifisere på forhånd perioden personopplysningene dine vil beholdes for. Dvs. enhetsdata blir beholdt i den grad som er nødvendig for de aktuelle behandlingsformål.

3.3. Uten hensyn til de andre bestemmelsene i dette avsnittet, kan vi oppbevare dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser.

 1. Markedsføringskommunikasjon

4.1. Ved samtykker, vil vi sende deg markedsføringsmeldinger via e-post for å informere deg om hva som skjer. I tillegg, hvis vi allerede har levert tjenester til deg og du ikke motsetter deg, vil vi informere deg om våre selskapers eller vår gruppe selskaper medlemmers andre produkter som kan interessere deg, inkludert annen informasjon relatert til slikt.

4.2. Du kan velge bort mottak av markedsføringskommunikasjon når som helst. Du kan gjøre det ved å velge den aktuelle lenken i en av våre markedsføringsmeldinger eller kontakte oss via midler gitt på vår hjemmeside.

4.3. Når du har foretatt en av de oppgitte handlingene, vil vi oppdatere profilen din for å sikre at du ikke vil motta vår markedskommunikasjon i fremtiden.

4.4. Vær oppmerksom på at ettersom våre selskapers aktiviteter består av et nettverk av nært beslektede tjenester, kan det ta noen dager før alle systemene er oppdaterte, og du kan derfor fortsette å motta markedskommunikasjon mens vi fremdeles behandler forespørselen din.

4.5. Uansett vil ikke valget om å ikke motta markedskommunikasjon forhindre at du mottar kommunikasjon direkte relatert til levering av tjenester.

 1. Dine rettigheter

5.1. I dette avsnittet har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til lover om databeskyttelse. Noen av rettighetene er sammensatte, og vi gir bare hovedaspektene ved slike rettigheter. Følgelig bør du lese de aktuelle lovene (først og fremst General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) og veiledning fra myndighetene for en fullstendig forklaring av disse rettighetene.

5.2. Dine viktigste rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er følgende:

(a) retten til tilgang til data;

(b) retten til utbedring;

(c) retten til å slette dine personopplysninger;

(d) retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

(e) retten til å innvende mot behandling av dine personopplysninger;

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke.

5.3. Retten til å få tilgang til data. Du har rett til bekreftelse om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og hvor vi gjør det, tilgang til personopplysningene, sammen med viss tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inneholder detaljer om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger som er berørte og mottakere av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke blir berørt, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Den første kopien vil bli gitt gratis, men ekstra kopier kan pålegges et rimelig gebyr.

5.4. Retten til utbedring. Du har rett til å få korrigert unøyaktige personopplysninger om deg, og med tanke på formålene med behandlingen, å utfylle ufullstendige personopplysninger om deg.

5.5. I noen tilfeller har du rett til sletting av dine personlige data. Disse omstendighetene inkluderer når: (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet; (ii) du trekker tilbake samtykke til samtykkebasert behandling og det ikke er noe annet juridisk grunnlag for å behandle data; (iii) du motsetter deg behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslover; (iv) behandlingen er for direkte markedsføring; eller (v) personopplysningene er behandlet ulovlig. Imidlertid er det unntak av retten til sletting. Slike unntak inkluderer når behandling er nødvendig: (i) for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon; (ii) for å overholde vår juridiske forpliktelse; eller (iii) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

5.6. I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er når: (i) du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; (ii) behandling er ulovlig, men du er motsetter deg sletting; (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene til vår behandling, men du trenger personopplysninger for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; og (iv) du har motsatt deg behandling, i påvente av bekreftelse av denne innvendingen.Der behandlingen er blitt begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil videre kun behandle slike data på annen måte: (i) med ditt samtykke; (ii) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; (iii) for beskyttelse av rettighetene til en annen person; eller (iv) av hensyn til viktig allmenn interesse.

5.7. Du har rett til å innvende mot vår behandling av dine personopplysninger av grunner som angår din spesielle situasjon, men bare i den grad det rettslige grunnlaget for behandlingen, er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i allmenhetens interesse eller formålet med de legitime interesser som vi eller en tredjepart forfølger. Hvis du fremsetter en slik innvending, vil vi slutte å behandle personopplysningene med mindre vi kan vise til tvingende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

5.8. Du har rett til å innvende mot vår behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du gjør en slik innvending vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

5.9. Du har rett til å innvende mot vår behandling av dine personopplysninger til vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål av grunner som angår din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmenn interesse.

5.10. Retten til dataportabilitet. I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:

(a) samtykke; eller

(b) utførelse av en kontrakt eller skritt som skal tas på forespørsel før du inngår en kontrakt, nødvendig for å inngå en slik,

har du rett til å motta dine personlige data fra oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke der den vil ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

5.11. Hvis du vurderer at vår behandling av din personlige informasjon bryter lover om databeskyttelse, har du juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EUs medlemsland hvor du bor, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen. Vår databehandling overvåkes av Statens datatilsynstilsyn i Republikken Litauen, registrert kontor L. Sapiegos St. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt.

5.12. I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av din personlige informasjon er samtykket, har du rett til når som helst å trekke tilbake dette samtykket. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen.

5.13. I tillegg til spesifikke tiltak gitt i denne seksjonen eller nettstedet kan du også utøve noen av de rettighetene som er angitt her ved å kontakte oss via e-post: [email protected]

 1. Om informasjonskapsler

6.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder identifikator som sendes av en webserver til nettleseren din og lagres av nettleseren. Identifikatoren blir deretter sendt tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

6.2. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som identifiserer en bruker personlig, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

 1. Informasjonskapsler som vi bruker

På nettstedet bruker vi informasjonskapsler av tre hovedtyper, til følgende formål:

(a) Nødvendige informasjonskapsler – brukes for å sikre at nettstedet fungerer som det skal, kundenes sikkerhet og deres data, levering av tjenester av høy kvalitet;

(b) Funksjonelle informasjonskapsler – brukes til å forbedre brukeropplevelsen til nettstedet, analysere bruken av systemet og i samsvar med dette forbedre tilbudet av tjenester;

(c) Annonsering av informasjonskapsler – brukes til å observere brukerens online oppførsel og optimalisere markedsføringskampanjer i henhold til slik informasjon.

 1. Informasjonskapsler brukt av tjenesteleverandørene våre

8.1. Tjenesteleverandørene våre bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

8.2. Vi bruker:

(a) Google Analytics informasjonskapsler for å observere trafikken på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å oppdage feil på nettstedet samt måle båndbredde på nettstedet. Du kan se personvernreglene til Google Analytics her;

(b) Youtube-informasjonskapsler for å vise innholdet på nettstedet vårt lastet opp på Youtube. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å opprettholde integritet, og lage en informativ og dynamisk nettside. Du kan se personvernreglene til Youtube here;

(c) Twitter-informasjonskapsler for å vise innholdet på nettstedet vårt som er lagt ut på Twitter. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å opprettholde integritet, og lage en informativ og dynamisk nettside. Du kan se personvernreglene til Twitter her;

(d) Google Maps-informasjonskapsler for å, hvis brukeren tillater det, bestemme brukerens plasseering. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilpasse nettstedinnstillinger i samsvar med brukeren’s plassering og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan se personvernreglene til Google Maps her;

(e) Dobbeltklikk-informasjonskapsler for å kontrollere visningen av annonser til våre brukere. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å skille ut brukere som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller slutte å vise annonsene våre for slike brukere. Du kan se personvernreglene til Doubleclick her;

(f) Facebook-informasjonskapsler for å administrere visningen av annonser til våre brukere. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å skille ut brukere som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller slutte å vise annonsene våre for slike brukere. Du kan se personvernreglene til Facebook her;

(g) Google Tag Manager-informasjonskapsler for å kontrollere annonsering av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å distribuere annonser på riktig måte. Du kan se personvernreglene til Google Tag Manager her;

(h) Hotjar-informasjonskapsler for å observere hvordan brukere bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å observere nettstedets ytelse og analysere hvordan vi kan forbedre nettstedet vårt. Du kan se personvernreglene til Hotjar her.

 1. Hvordan kan du administrere informasjonskapsler?

9.1. De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid skaffe deg oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via informasjon gitt på den aktuelle nettleserens nettsted, for eksempel Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

9.2. Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

9.3. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene påvirkes nettstedet vårt.

 1. Nettsteder fra tredjepart

På nettstedet kan du finne lenker til og fra partnersider, informasjonskilder og nærstående parts nettsteder. Vær oppmerksom på at et slikt tredjeparts nettsted, som du besøker ved å klikke på lenker, har sine egne personvernregler, og vi tar inget ansvar for slike personvernregler. Vi anbefaler å bli kjent med personvernreglene på slike nettsteder før personlige data oppgis til slike.

 1. Personlige data for barn

11.1. Nettstedet og tjenestene våre er rettet mot personer over 18 år.

11.2. Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under denne alder uten samtykke fra foresatte i våre databaser, vil vi slette disse personopplysningene.

 1. California personverntillegg

Hvis du er forbruker i California eller bosatt i California, kan det hende at du i tillegg til informasjonen gitt i denne personvernerklæring, kan benytte deg av tilleggsrettigheter og informasjonen som finnes under California Consumer Privacy Act:

(a) Vi selger ikke bevisst personlig informasjon eller deler den med tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Hvis vi gjør det i fremtiden, vil du bli varslet og ha rett til å velge bort "salg" av personopplysninger;

(b) Vi vil beholde, bruke eller avsløre personlig informasjon vi samler inn eller behandler på dine vegne, kun for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, og vil varsle deg hvis dette endres.

(c) Du har rett til ikke å bli utsatt for diskriminering hvis du utøver noen av dine rettigheter.

Vi gjenkjenner eller svarer ikke for øyeblikket på nettleserinitierte ikke-spor-signaler. Bruksanvisning for aktivering for følgende nettlesere finner du her: Mchrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

 1. Oppdatering av dine data

Vennligst gi oss beskjed om de personlige opplysningene vi har om deg må korrigeres eller oppdateres.

 1. Endringer i kunngjøringen

Eventuelle endringer i denne kunngjøringen vil bli publisert på nettstedet, og i tilfelle vesentlige endringer, kan vi informere deg om slikt via e-post eller på andre måter som vi anser som mest passende i et bestemt tilfelle.

Sist endret 14/03/2022