Generelle vilkår

1. Innledning

1.1. Denne avtalen regulerer hele forholdet mellom deg Kunden og Diabetes Solutions, UAB, kode 305571148, med vårt registrerte kontor på Žalgirio St. 90-100, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse på Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken av Litauen, e-post: [email protected] et selskap som er stiftet i henhold til lovene i Litauen, data om selskapet lagres og oppbevares i registeret av juridiske enheter i Republikken Litauen, som leverer tjenester via Nettstedet eller Mobilappen.

I tilfeller Kunden kjøper Varer ved å bruke Tjenestene, skal Kundens kontraktspart imidlertid være Max Nutrition UAB, kode 305420438, registrert adresse på Gedimino av. 1A-13, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse på Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken Litauen, e-post: [email protected] , et selskap innlemmet i henhold til lovene i Litauen, lagres data om selskapet og oppbevares i registeret over juridiske personer i Republikken Litauen. Enhver inngåelse av avtalen angående salg av varer er kun bindende for Max Nutrition UAB som er eier og selger av varene.

1.2. Før Distansekontrakten blir inngått, vil Kunden få teksten til denne avtalen elektronisk eller i annet holdbart format. Hvis dette ikke med rimelighet er mulig, vil Selskapet, før Distansekontrakten inngås, indikere på hvilken måte denne avtalen er tilgjengelig for Kundens gjennomgang i Selskapets lokaler, og at de vil bli sendt gratis til Kunden, så snart som mulig, etter Kundens ønske.

1.3. KUNDEN ER FORPLIKTET TIL Å LESE DENNE AVTALEN NØYE FØR DE AKSEPTERER DEN OG BRUKER TJENESTENE I SELSKAPET. KUNDEN ER ENIG I AT HANS/HENNES BRUK AV TJENESTENE ERKJENNER AT KLIENTEN HAR LES DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN, OG ENIGE OM Å BINDES AV DEN.

1.4. Denne avtalen inneholder en obligatorisk voldgiftsbestemmelse som, som nærmere beskrevet i avsnitt 17 nedenfor, krever bruk av voldgift på individuelt grunnlag for å løse tvister, snarere enn juryprøver eller andre rettssaker, eller gruppesøksmål av noe slag.

2. Definisjoner

2.1. Noen begreper er definert i den innledende delen av denne avtalen. Med mindre denne avtalen foreskriver noe annet, uansett hvor det er brukt i denne avtalen, inkludert den innledende delen, skal følgende uttrykk når de er skrevet med stor bokstav, ha følgende betydninger:

(a) Avtale Avtale for levering av tjenester og/eller varer inngått online av Selskapet og Kunden.

(b) Kunden bruker av Selskapets Tjenester og/eller kjøper av Varer som forklart i denne avtalen.

(c) Selskapet Diabetes solutions UAB, firma 305571148, med vårt hovedkontor på Žalgirio St. 90-100, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse på Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken Litauen, e-post [email protected] et selskap innlemmet i henhold til lovene i Litauen, data om selskapet lagres og oppbevares i registeret over juridiske enheter i Republikken Litauen. Til tross for det ovennevnte, i forbindelse med avsnitt 5.5 og 6.2, og andre bestemmelser knyttet til salg av varer, skal selskapet henvise til Max Nutrition, UAB, firmakode 305420438, registrert adresse på Gedimino av. 1A-13, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse på Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken Litauen, e-post [email protected], et selskap innlemmet i henhold til lovene i Litauen, data om selskapet lagres og oppbevares i registeret over juridiske enheter i Republikken Litauen.

(d) Tilbud tilbudet om å inngå denne Avtalen om Tjenester og/eller Varer levert av Selskapet til Kunden via Nettstedet eller Mobilappen.

(e) Personvernregler personvernreglene til selskapet som er publisert på nettstedet eller mobilappen.

(f) Tjenester det Digitale innholdet som leveres av Selskapet til Kunden, samt tilgjengeligheten til Nettstedet eller Mobilappen, inkludert informasjon, tekst, bilder som tilbys eller leveres der.

(g) Digital innhold individuelle digitale måltidsplaner og/eller annet digitalt innhold som fra tid til annen selges online av selskapet.

(h) Varer kosttilskudd og/eller andre produkter i fysisk form som selges online av Selskapet.

(i) Distansekontrakt en kontrakt inngått mellom Selskapet og Kunden innenfor rammen av systemet organisert for fjernsalg av digitalt innhold og/eller varer.

(j) Nettsted Selskapets Nettsted tilgjengelig på https://klinio.com.

(k) Mobilapp mobilapplikasjonen til Selskapet Klinio som kan lastes ned av Kunden fra App Store og/eller Google Play.

3. Innlevering av tilbudet

3.1. Selskapet vil gi Kunden en mulighet til å motta et Tilbud.

3.2. Kunden vil bli bedt om å gi viss informasjon før han mottar Tilbudet ved å velge angitte alternativer eller skrive inn forespurte detaljer. Kunden er forpliktet til å gi aktuell, korrekt og omfattende informasjon som blir bedt om å bli gitt.

3.3. Ved innsending av informasjonen som er etablert i avsnitt 3.2 i denne avtalen, vil Kunden få Tilbudet. Tilbudet vil inneholde informasjon om følgende:

3.3.1. betalingsbeløp for relevante Tjenester og/eller Varer;

3.3.2. betalingsalternativer: via kredittkort eller annet tillatt betalingsskjema;

3.3.3. annen informasjon Selskapet mener er viktig å inkludere i Tilbudet.

3.4. Godta tilbudet

3.4.1. Kunden godtar tilbudet når han/hun merker av i boksen “Jeg er enig med Vilkårene”. Når Kunden godtar Vilkårene, vil Kunden være pålagt å trykke på knappen “Send inn”.

4. Distansekontrakt

4.1. Distansekontrakten vil bli inngått i det øyeblikket Kunden godtar Tilbudet og som angitt i avsnitt 3.4.1.

4.2. Ettersom Kunden vil akseptere Tilbudet elektronisk, vil Selskapet bekrefte mottakelse av aksept av Tilbudet elektronisk. I tilfelle Kunden kjøper Digitalt innhold, vil dette bli gitt til Kundens e-postadresse oppgitt av Kunden eller i Mobilappen.

4.3. I TILFELLE AVTALEN MELLOM SELSKAPET OG KUNDEN BESTÅR AV DIGITALT INNHOLD SOM IKKE LEVERES PÅ ET MATERIELT MEDIUM GODTAR KUNDEN Å MISTE SIN RETT TIL TILBAKETREKKING AV AVTALEN.

4.4. Selskapet gjør rimelige anstrengelser for å sikre at Tjenestene fungerer etter hensikten, men slike tjenester er avhengige av internett og andre tjenester og leverandører utenfor Selskapets kontroll. Ved å bruke Selskapets Tjenester erkjenner Kunden at Selskapet ikke kan garantere at Tjenestene vil være uavbrutt, feilfrie, eller at informasjonen den inneholder vil være helt fri for virus, hackere, inntrenging, ikke planlagt nedetid eller andre feil. Kunden påtar seg uttrykkelig risikoen for å bruke eller laste ned slike Tjenester.

4.5. Fra tid til annen og uten forhåndsvarsel til Kunden, kan vi endre, utvide og forbedre Tjenestene. Vi kan også når som helst slutte å fortsette å operere deler av eller hele Tjenestene eller selektivt deaktivere visse aspekter av Tjenestene. Enhver modifikasjon eller eliminering av Tjenestene vil skje etter vårt eget skjønn og uten en kontinuerlig forpliktelse eller ansvar overfor Kunden, og Kundens bruk av Tjenestene gir ikke rett til fortsatt levering eller tilgjengelighet av Tjenestene.

4.6. Kunden er videre enig i at:

4.6.1 han/hun skal ikke ha tilgang til Tjenester (inkludert for kjøp av varer) hvis han/hun er under 18 år;

4.6.2 Kunden vil nekte tilgang til Tjenester til barn under 18 år. Kunden aksepterer det fulle ansvaret for mindreårig uautorisert bruk av Tjenestene.

5. Betalinger

5.1. I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i Tilbudet, vil ikke prisen for Tjenestene og/eller Varene som tilbys ikke øke, bortsett fra prisendringer i MVA-tariffer.

5.2. Kunden godtar:

5.2.1. betale alle merkostnader, gebyrer, avgifter, gjeldende skatter og andre kostnader som kan påløpe Kunden;

5.2.2. kjøpe Tjenester og/eller Varer ved å bruke gyldig kredittkort eller annen tillatt betalingsmåte;

5.2.3. gi Selskapets aktuelle, korrekte og omfattende informasjon som beskrevet i bestillingsskjemaet. Hvis Selskapet oppdager eller mener at informasjon gitt av Kunden ikke er aktuell, unøyaktig eller ufullstendig, forbeholder Selskapet seg retten til å suspendere Tjenesten og/eller levering av varer etter eget skjønn, og Kunden mister enhver rett til å refundere betalt beløp.

5.3. Etter at Kunden er overført til tredjeparts betalingstjenesteyter, vil risikoen for tap eller skader overføres til Kunden og/eller tredjepartstjenesten. Kundens elektroniske kreditt- eller debetkortbetalinger til Selskapet vil bli håndtert og behandlet av tredjeparts betalingstjenesteyter, og ingen av de sensitive dataene i forbindelse med betalingen din blir lagret på eller brukt av selskapet. Selskapet er ikke ansvarlig for betalingsproblemer eller andre tvister som oppstår på grunn av tredjeparts betalingstjenester. Selskapet kan bytte tredjepart leverandør av betalingstjenester fra tid til annen.

5.4. Alle priser og kostnader er i amerikanske dollar med mindre annet er angitt.

5.5. Alle Varer forblir Selskapets eiendom til full betaling er utført. Gjeldende pris er den som er angitt på datoen da du bestilte. Fraktkostnader og betalingsgebyrer blir innregnet før kjøpet bekreftes. Hvis du er under 18 år, må du ha foreldres tillatelse til å kjøpe fra Selskapet.

5.6. Alle overføringer gjennom selskapet håndteres og gjennomføres gjennom dedikerte gateways fra tredjepart for å garantere din beskyttelse. Kortinformasjon lagres ikke, og all kortinformasjon håndteres via SSL-kryptering. Les vilkårene for betalingsportalen som er valgt for transaksjonen, da de er ansvarlige for transaksjonene som er gjort.

5.7. Betalingen din blir behandlet av Kilo grupė, UAB, firmakode 303157579, registrert adresse på Antakalnio str. 17, LT-10312 Vilnius, Litauen. For tilbakebetaling eller klage, vennligst kontakt [email protected]

Vær oppmerksom på at lokale avgifter (merverdiavgift, toll) kan forekomme, avhengig av region og lokale tollavgifter. Disse kostnadene er for kundens egen regning.

5.8. For å sikre at Kunden ikke opplever et avbrudd eller tap av tjenester, tilbys Tjenestene ved automatisk fornyelse.

5.8.1. BORTSETT FRA ÅRSAKER SOM ER BESKREVET NEDENFOR I DETTE AVSNITTET, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DEN GJELDENDE TJENESTEN PÅ UTLØP AV GÅENDE VILKÅR FOR EN FORNYELSESPERIODE LIK I TID TIL SISTE SERVICEPERIODE. For eksempel, hvis Kundens siste serviceperiode er i ett år, vil fornyelsesperioden vanligvis være i ett år.

5.8.2. Med mindre Kunden sier opp abonnementet, vil Selskapet automatisk fornye gjeldende Tjeneste når det kommer til fornyelse og vil ta betaling fra betalingsmåten som er knyttet til Tjenesten på Kundens konto.

5.8.3. Selskapet kan endre abonnementsplanene og prisen på Tjenestene fra tid til annen. Fornyelser vil bli belastet med Selskapets da gjeldende priser, som Kunden erkjenner og godtar kan være høyere eller lavere enn prisene for den opprinnelige tjenesteperioden.

5.8.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER AT TJENESTEN SKAL FORNYES AUTOMATISK, kan han velge å si opp abonnementet minst 48 timer før utløpet av inneværende periode, i så fall vil Tjenestene bli avsluttet ved utløpet av den gjeldende perioden, med mindre han manuelt fornyer Tjenestene før den datoen.

5.8.5. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet på Selskapets nettsted, vil ikke Kunden kunne kontrollere det via Apple App Store eller Google Play. I stedet kan Kunden i stedet enkelt si opp abonnementet ved å logge på brukerkontoen på Selskapets nettsted eller kontakte supportteamet ved [email protected]

5.8.6. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet via Apple App Store eller Google Play, kan klienten kanskje si opp abonnementet bare via Apple- eller Google-kontoen. Kunden forstår at sletting av appen ikke avbryter abonnementene.

6. Refusjonsretningslinjer

6.1. Selskapet følger ingen refusjonsregler, med mindre produktet (enten Digitalt innhold eller Varer) er bevist som ikke beskrevet eller defekt. I slike tilfeller må Kunden kontakte vår kundestøtte på [email protected] innen 14 dager etter kjøpet og oppgi detaljert informasjon som viser at Selskapets produktfeil (enten Digitalt innhold eller Varer) (med visuelt bevis vedlagt). Når en refusjon er utstedt, har ikke Kunden lenger tilgang til Selskapets produkt (verken digitalt innhold eller varer). Alle refusjoner gjelder den opprinnelige betalingsmåten. Ved å kjøpe Tjenester godtar Kunden disse refusjonsreglene og gir fra seg alle rettigheter til å underleggge den spørsmål, dom eller juridiske handlinger.

Retningslinjer for retur

6.2. Varer du ønsker å returnere, må være i original emballasje og uåpnet, i en tilstand som er egnet for videresalg. Hvis Varene som skal returneres ikke oppfyller disse vilkårene, kan vi ikke tilby refusjon. Hvis du bestemmer deg for å returnere bestillingen, må du informere oss på [email protected] før du returnerer den til vårt lager. Vi gir deg vårt returskjema som må fylles ut og sendes tilbake sammen med varene innen 30 dager etter at kjøpet ble gjort. Fraktgebyr er inkludert i prisen på varer. I tilfelle retur, refunderes ikke dette gebyret (fraktgebyr er $22). Når varene og skjemaet er mottatt og sjekket av personalet vårt, vil en tilbakebetaling bli godkjent på samme måte som betalingen ble utført. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 14 virkedager før refusjonen når bankkontoen din. Hvis Kunden ikke overholder fristene for returregelen, vil vi ikke kunne tilby refusjon.

Returadresse:

UAB MAX Nutrition / Shipmonk
6010 N. Cajon Blvd
San Bernardino
CA 92407
USA

7. Immaterielle rettigheter

7.1. Mellom Selskapet og Kunden, eies alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, copyright, designrettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre eiendomsrettigheter i eller relatert til tjenester og tjenesterelatert innhold av Selskapet.

7.2. Kunden må ikke reprodusere, demontere, reverse engineer, dekompilere, distribuere, offentlig vise eller utføre, eller publisere eller på annen måte gjøre tilgjengelig Tjenestene inkludert, men ikke begrenset til, Digitalt innhold, helt eller delvis uten selskapets forutgående skriftlige samtykke.

7.3. Kunden gir herved Selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, fullbetalt og royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens, inkludert retten til å underlisensiere (gjennom flere nivåer) og tildele til tredjeparter, til å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte på en hvilken som helst måte som nå er kjent eller i fremtiden oppdaget, hans/hennes brukerinnhold (unntatt brukermerker) samt alt modifisert og avledede verk derav. I den grad det er tillatt i gjeldende lover, fraskriver kunden seg moralske rettigheter han / hun måtte ha i brukerinnhold. “Brukerinnhold” betyr brukermerker, kommunikasjon, bilder, skrifter, kreative verk, lyder og alt materiale, data og informasjon som klienten laster opp, overfører eller sender gjennom tjenestene, eller som andre brukere laster opp eller overfører. Ved å laste opp, overføre eller sende inn noe brukerinnhold, bekrefter, garanterer og garanterer Kunden at slikt brukerinnhold og dets opplasting, overføring eller innsending er (a) nøyaktig og ikke konfidensiell; (b) ikke i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjepartsrettigheter, og at klienten har tillatelse fra tredjepart hvis personlige informasjon eller immaterielle rettigheter er omfattet eller nedfelt i brukerinnholdet; og (c) fri for virus, adware, spyware, ormer eller annen ondsinnet kode.

7.4. Ingen del av denne avtalen er, eller skal tolkes som en overføring av immaterielle rettigheter i forhold til Tjenestene eller Tjenestenes relaterte innhold, bortsett fra som uttrykkelig angitt i avsnitt 8.1 nedenfor.

8. Bruk av digitalt innhold

8.1. Alle immaterielle rettigheter spesifisert i artikkel 7.1 og knyttet til Digitalt innhold eies av Selskapet. Digitalt innhold er lisensiert i henhold til denne seksjon 8, og selges ikke. Kunden vil kun få en begrenset, tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens, underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, for å bruke (utelukkende for Kundens individuelle bruk) alt Digitalt innhold levert av Selskapet til Kunden.

8.2. Lisensperioden skal være i en periode på 5 år fra datoen Kunden mottok det gjeldende Digitale innholdet, med mindre tidligere suspendert eller avsluttet i samsvar med denne avtalen.

8.3. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, må ikke klienten bruke noe Digitalt innhold unntatt for personlige, ikke-kommersielle formål.

8.4. Kunden må ikke redigere, reprodusere, overføre eller låne ut det Digitale innholdet eller gjøre det tilgjengelig for tredjeparter eller bruke det til å utføre andre handlinger som strekker seg utenfor omfanget av lisensen som er gitt i dette avsnitt 8 av Selskapet.

8.5. Selskapet kan pålegge begrensninger på lisensens omfang eller antall enheter eller typer enheter som Digitalt innhold kan brukes på.

8.6. Hvis Kunden bryter med denne seksjon 8, kan Selskapet suspendere tilgang til relevant Digitalt innhold, uten å begrense noen av Selskapets rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne Avtalen eller gjeldende lov, inkludert selskapets rett til å få tilbake klienten tapet som er påført som følge av eller i forbindelse med overtredelsen inkludert eventuelle påløpte utgifter.

9. Salg av forbudt Digitalt innhold

9.1. Kunden forbys å selge, tilby til salgs, dele, leie ut eller låne ut Digitalt innhold, eller kopier av Digitalt innhold.

10. Retningslinjer for personvern

10.1. Behandlingen av Kundens personopplysninger er underlagt personvernreglene. Det anbefales at Kunden skriver ut og oppbevarer en kopi av personvernreglene sammen med denne avtalen.

11. Skadesløsholdelse

11.1. Kunden skadesløsholder og holder Selskapet, dets tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, juridiske representanter, lisensgivere, datterselskaper, felleskontrollerte selskaper og leverandører, ufarlig for ethvert krav, inkludert rimelige advokatgebyrer, gjort av tredjepart. på grunn av eller som følge av Kundens brudd på denne Avtalen eller bruk av Tjenestene, eller Kundens brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart i forbindelse med Kundens brudd på denne Avtalen eller bruk av Tjenestene.

12. Ansvar

12.1. INFORMASJON KAN IKKE GJELDIG ELLER TILFREDSLIG FOR KLIENTBRUKEN, OG HAN/HUN SKAL VERIFIERE ALLE INFORMASJON FØR DE STOLER PÅ DEN. ALLE BESLUTNINGER BASERT PÅ INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ELLER MOBIL APP, INKLUDERT INFORMASJON MOTTATT GJENNOM KUNDENS BRUK AV TJENESTENE, ER HANS/HENNES ENESTE ANSVAR.

12.2. KUNDEN FORSTÅR UTTRYKKLIG OG ER ENIG OM AT SELSKAPET IKKE SKAL ANSVARLIG FOR NOE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FOLKENDE, EKSEMPLERENDE SKADER, ELLER MISLIGE RESULTATER FRA MISLIGE SKADER, AV GOODWILL, TAP AV BRUK, ELLER ANDRE TAP SOM ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, VIRKNING ELLER NOEN ANDEN JURIDISK TEORI (SELV OM SELSKAPET ER RÅDET OM MULIGHETEN FOR SÅDANE SKADER), FØLGE AV: (i) BRUK ELLER INABILITET FOR Å BRUKE TJENESTER, (ii) ALLE LENKER SOM ER TILKOBLET MED TJENESTENE, (iii) MATERIALENE ELLER INFORMASJONEN INNEHOLDENDE PÅ NOE ELLER ALLE SÅLENKEDE NETTSIDER ELLER MOBIL APP, (iv) KUNDENS TILLIT PÅ NOEN AV TJENESTENE; (v) ) AVBRYTELSE, SUSPENSJON, AVSLUTNING AV TJENESTENE ELLER NOE DELE AV DER, UNDER INGEN HENDELSE SKAL SELSKAPETS SAMLEDE ANSVAR TIL KUNDEN I HENHOLD TIL HANS/HENNES BRUK AV TJENESTENE VAR OVER HUNDRE DOLLAR ($ 100).

12.3. En part i Avtalen skal frigjøres fra ansvar for manglende oppfyllelse hvis det viser seg at denne Avtalen ikke ble oppfylt på grunn av force majeure. Spesielt skal ikke Selskapet holdes ansvarlig for tap forårsaket av force majeure, opprør, krig eller naturlige hendelser eller på grunn av andre hendelser som selskapet ikke er ansvarlig for (f.eks. Streik, lock-out, trafikkbeslag, administrative handlinger av innenlandske eller utenlandske høye myndigheter). Kunden må gi skriftlig melding om forekomst av force majeure, som forhindrer oppfyllelsen av denne avtalen, innen 30 kalenderdager fra datoen for forekomst av disse omstendighetene. Selskapet skal informere Kunden om forekomst av force majeure via e-post eller på Nettstedet eller Mobilappen hvis mulig.

12.4. SIKKERHETSANSVARET ER BEGRENSET TIL DIREKTE TAP, MED MINDRE ANNET ER GITT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

12.5. På grunn av arten av Tjenester og/eller Varer som Selskapet tilbyr, og da Selskapet ikke kan kontrollere Kundens overholdelse av de angitte bruksanvisningene, gir Selskapet ingen garanti for resultat eller resultat fra bruk av Tjenester og/eller Varer.

12.6. SIDEN DIABETES SOLUTION UAB KUN ER ADMINISTRATOR AV NETTSTEDET ELLER MOBIL APP OG LEVERANDØR AV TJENESTENE DEN DET ER MAKS NÆRING UAB, SOM EIER OG SELGER VARENE, DIABETER SOLUTION UAB SKAL IKKE GODT ANSVARES LEVERING DETTE. ALLE KRAV, FORESPØRSELER OG ANNEN KOMMUNIKASJON RELATERT TIL VARENE MÅ SENDES DIREKT TIL MAX NUTRITION UAB. SAMMENLIGGENDE, MAX NUTRITION UAB SKAL IKKE I NOE FALL BÆRE ANSVAR MED HENSYN TIL NETTSIDEN OG/ELLER TJENESTER LEVERT AV DIABETES LØSNINGER UAB.

12.7. Ved bruk av Tjenester kan Kunden motta lenker til andre nettsteder eller mobilapper som ikke eies og/eller kontrolleres av Selskapet. Disse leveres "som de er". Kunden erkjenner og godtar at Selskapet ikke er ansvarlig for driften av slike lenker. Videre er Selskapet ikke ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig via slike lenker, og Kunden godtar derfor at Selskapet ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte for skader eller tap forårsaket eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk eller avhengighet av slikt innhold, varer, tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller mobilapper.

13. Medisinsk ansvarsfraskrivelse

13.1. FØR DU PRØVER MÅLPLANEN OG/ELLER VARER AV SELSKAPET, BØR KUNDEN RÅDEFØRES MED HENNES LEVERANDØR FOR HELSEHJELP.

13.2. SELSKAPET ER IKKE EN MEDISINSK ORGANISASJON OG GIR IKKE MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER HJELP. INGENTING TIL TJENESTENE SOM LEVERES AV SELSKAPET ER TILKNYTTET MED, BØR TAS SOM, ELLER FORSTÅTT SOM MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER HJELP, ELLER BØR DET TOLKES I UTSTEDELSE FOR NOE MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER HJELP, ELLER BRUKT ELLER INFERASJONSMIDDEL ELLER LES INGEN MIDDAG ELLER BLEVET. ELLER HJELP FRA LEVERANDØRER FOR HELSE. KLIENTEN ER ENESTE ANSVARLIG FOR EVALUERING OG VURDERING AV HENNES HELSE, INKLUDERT EVENTUELT BEHOV TIL Å SØKE RIKTIG VEILEDNING FRA EN HELSEHJELPLEVERANDØR.

14. Gyldighet og oppsigelse

14.1. Denne Avtalen trer i kraft etter at Kunden godtar og elektronisk gir uttrykk for sitt samtykke til å overholde dem, og de forblir i kraft til de blir sagt opp i samsvar med følgende avsnitt.

14.2. Selskapet kan avslutte forholdet til Kunden når som helst i følgende tilfeller: (1) Kunden er ikke enig i Avtalen; (2) Kunden forplikter seg til brudd på avtalen; (3) Kunden gir ikke informasjon som Selskapet har bedt om og/eller gir uriktig og/eller ufullstendig informasjon. Til tross for det foregående, skal ikke lovpålagte oppsigelsesrettigheter påvirkes.

15. Endringer i avtalen

15.1. Denne avtalen, personvernerklæringen og eventuelle tilleggsvilkår som kan gjelde, kan endres. Selskapet forbeholder seg retten til å endre og oppdatere avtalen fra tid til annen, og slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter publisering på selskapets Nettside eller Mobilapp.

15.2. Alle endrede avtaler, personvernregler og eventuelle tilleggsvilkår vil bli lagt ut online. Selskapet kan gi kunden beskjed om eventuelle kommende endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen som oppgis av klienten, eller varsle via nettstedet eller mobilappen.

15.3. Kunden forstår og godtar at all fortsatt bruk og tilgang til Tjenestene etter eventuelle publiserte oppdateringer av Avtalen, betyr at Kunden frivillig godtar å være bundet av denne Avtalen. Hvis Kunden ikke godtar å være bundet av den oppdaterte avtalen, bør han/hun ikke bruke (eller fortsette å bruke) Tjenestene.

16. Kommunikasjon

16.1. Generelt foretrekker selskapet kommunikasjon via e-post. Ved å godta denne avtalen godtar Kunden kommunikasjon via e-post. For dette formål blir Kunden bedt om å ha en gyldig e-postadresse og oppgi den når den fyller nødvendig informasjon som angitt i avsnitt 3.2. Selskapet kan også publisere informasjon relatert til denne avtalen eller Tjenestene på Nettstedet eller Mobilappen. Kunden bør sjekke sine e-postmeldinger samt informasjon gitt på Nettstedet eller Mobilappen regelmessig og ofte. E-post kan inneholde lenker til ytterligere informasjon og dokumenter.

16.2. Der gjeldende lover krever informasjon om et varig medium, vil Selskapet enten sende Kunden en e-post med et vedlegg eller sende Kunden et varsel om Tjenestene med nedlastingsfunksjon for å beholde slik informasjon og dokumenter permanent for fremtidig referanse. Det er Kundens ansvar å be om kopier av all kommunikasjon fra Selskapet.

16.3. Kunden kan be om en kopi av denne Avtalen eller ethvert annet kontraktsdokument ved å kontakte [email protected]

16.4. Kommunikasjonen med Kunden vil foregå på engelsk, med mindre Selskapet og Kunden er enige om å kommunisere på et annet språk.

16.5. Kunden kan når som helst kontakte oss ved å sende en melding til [email protected]

17. Tvisteløsning

17.1. Gjeldende lov. Denne avtalen er underlagt lovene i Texas uten hensyn til dens prinsipper for lovkonflikter, og uavhengig av Kundens plassering.

17.2. Uformell tvisteløsning. Kunden samtykker i å delta i uformell tvisteløsning før han inngir krav mot Selskapet. Eventuelle klager i forhold til Selskapet og Tjenestene som tilbys til Kunden, skal rettes til Selskapet ved å kontakte [email protected] Eventuelle klager i forbindelse medVarene som leveres til Kunden, skal rettes til Max Nutrition UAB ved å kontakte [email protected] Kunden bør tydelig indikere at det sendes inn en klage og spesifisere begrunnelsen og omstendighetene rundt klagen. Selskapet vil sende en bekreftelse på klagen til e-postadressen klagen er mottatt fra. Vi vil vurdere klagen og svare på Kunden innen 14 kalenderdager etter mottakelsen av en relevant klage. Hvis en tvist ikke løses innen 30 kalenderdager etter mottakelsen av en relevant klage, kan Kunde eller Selskap fremsette et formelt krav.

17.3. Megling. Med unntak av tvister som kvalifiserer for domstoler for små krav, vil alle tvister som oppstår som følge av eller er relatert til denne Avtalen eller ethvert aspekt av forholdet mellom Kunden og Selskapet, enten det er basert på kontrakt, erstatningslov, vedtekter, svindel, uriktig fremstilling eller annen juridisk teori løses gjennom endelig og bindende voldgift for en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury. Kunden og Selskapet er enige om at Kunde og Selskap hver frafaller retten til prøving av en jury. Slike tvister inkluderer, uten begrensning, tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med tolkning eller anvendelse av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert tvangsfullbyrdbarhet, tilbakekallbarhet eller gyldighet av voldgiftsbestemmelsen eller noen del av voldgiftsbestemmelsen. Alle slike saker skal avgjøres av en voldgiftsdommer og ikke av en domstol eller dommer.

17.4. Kunden samtykker i at enhver voldgift under denne Avtalen vil skje på individuell basis; gruppevoldgift og gruppesøksmål er ikke tillatt, og Kunden godtar å gi opp muligheten til å delta i en gruppesøksmål.

17.5. Kunden kan velge bort denne avtalen for voldgift ved å sende en e-post til [email protected] med Kundens fornavn, etternavn og adresse innen tretti (30) dager etter at han har akseptert denne Avtalen for voldgift, med en uttalelse om at Kunden avviser denne voldgiftsavtalen.

17,6. Voldgiften vil bli administrert av American Arbitration Association i henhold til sine regler for voldgift for forbrukere, som endret av denne avtalen. Reglene for voldgift om forbruker er tilgjengelig online på https://www.adr.org/consumer. Voldgiftsmannen vil gjennomføre høringer, hvis noen, ved telefonkonferanse eller videokonferanse, snarere enn ved personlig opptreden, med mindre voldgiftsmannen på forespørsel fra Kunden eller Selskapet fastslår at en personlig høring er hensiktsmessig. Eventuelle personlige opptredener vil holdes på et sted som er rimelig for begge parter, med behørig hensyn til deres evne til å reise og andre relevante forhold. Hvis partene ikke er i stand til å bli enige om et sted, bør en slik avgjørelse treffes av AAA eller voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommerens avgjørelse vil følge vilkårene i denne Avtalen og vil være endelig og bindende. Voldgiftsmannen vil ha fullmakt til å tildele midlertidig, midlertidig eller permanent påbud eller lettelse som gir spesifikk oppfyllelse av denne Avtalen, men bare i den grad det er nødvendig for å gi lettelse som er berettiget av det enkelte krav for voldgiftsmannen. Tildelingen gitt av voldgiftsmannen kan bekreftes og håndheves i enhver domstol som har jurisdiksjon derav. Til tross for noe av det foregående, vil ingenting i denne Avtalen utelukke Kunden fra å gjøre saken kjent for føderale, statlige eller lokale byråer, og hvis loven tillater det, kan de søke lettelse mot oss for deg.

18. Diverse

18.1. Ingen andre enn Kunden har rettigheter i henhold til denne Avtalen.

18.2. Kunden kan ikke tildele noen rettigheter under denne avtalen til noen tredjepart uten forhåndsgodkjenning fra Selskapet. Selskapet kan etter eget skjønn overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen helt eller delvis til en tredjepart.

18.3. Hvis en del av denne avtalen av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal denne delen skilles fra resten av Avtalen, som skal fortsette å være gyldig og håndhevbar i den grad loven tillater det.

18.4. BRUKEN AV TJENESTENE ER ENKELT PÅ KUNDENS EGNE RISIKO. TJENESTENE LEVERES PÅ "SOM DET ER" OG "SÅ TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. SELSKAPET FRASKRIVER UTTRYKKLIG ALLE GARANTIER FOR ALLE SLIK TIL TJENESTENE, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT INKLUDERT GARANTIER FOR SALGSBARHET, EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL, IKKE-INTRENSE ELLER RETNINGSRETT ELLER RETSKRIVT RETNINGSRETT. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE EKSKLUSJONER KAN IKKE GJELDE FOR KUNDEN. SELSKAPET GIR INGEN GARANTI FOR AT NETTSIDEN ELLER TJENESTEN MØTER KLIENTENS KRAV, ELLER VIL VÆRE UAVBRYTET, TIDLIG, SIKKER, AKTUELL, NØYAKTIG, HELT ELLER FEILFRI ELLER RESULTATENE SOM KAN GJENES AV OSS BLIR NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG. KUNDEN FORSTÅR OG ERKJENNER AT HANS/HENNES ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL MED HENSYN TIL NOEN MISSLIGHET I ELLER MISSFØLGELSE PÅ NETTSTEDET ELLER TJENESTEN, ER Å BLI BRUKT TJENESTENE. KUNDEN KAN HAVE ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT.

18.5. VED Å BRUKE ELLER TILGJENGE TJENESTENE, ERKJENNER KUNDEN AT HAN/HUN HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN, OG SAMTYKKER Å BINNES AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.