Generelle Vilkår og Betingelser

1. Innledning

1.1. Disse Generelle Vilkårene og Betingelsene ("Avtalen") regulerer hele forholdet mellom deg Kunden og Selskapet.

1.2. Før Distansekontrakten blir inngått, vil Kunden få tilsendt teksten til denne avtalen elektronisk eller i annet holdbart format. Er dette ikke med rimelighet mulig, vil Selskapet indikere, før Distansekontrakten inngås, på hvilken måte denne avtalen er tilgjengelig for Kundens gjennomgang i Selskapets lokaler, og at de vil bli sendt gratis til Kunden, så snart som mulig, på Kundens forespørsel.

1.3. KUNDEN ER FORPLIKTET TIL Å LESE DENNE AVTALEN NØYE FØR AKSEPT OG BRUK AV SELSKAPETS TJENESTER. KUNDEN GODTAR AT HANS/HENNES BRUK AV TJENESTENE ERKJENNER AT KUNDEN HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN, OG GODTAR Å BINDES AV DEN.

1.4. Denne Avtalen inneholder en obligatorisk voldgiftsbestemmelse som, slik som nærmere beskrevet i avsnitt 17 nedenfor, krever bruk av voldgift på individuelt grunnlag for å løse tvister, snarere enn å få saken prøvd i retten eller andre rettsforhandlinger, eller gruppesøksmål av noe slag.

2. Definisjoner

2.1. Noen begreper er definert i den innledende delen av denne Avtalen. Med mindre denne Avtalen fastsetter annet, uansett hvor det brukes i denne Avtalen, inkludert den innledende delen, skal følgende begrep når de er skrevet med stor forbokstav, ha følgende betydninger:

(a) Avtale Avtale for levering av Tjenester og/eller Varer inngått på nett av Selskapet og Kunden.

(b) Kunde bruker av Selskapets Tjenester og/eller kjøper av Varer som forklart i denne Avtalen.

(c) Selskap betyr 1) UAB "Kilo grupe", bedriftskode 303157579, registrert adresse i Antakalnio St. 17, LT-10312 Vilnius, Litauen, e-post [email protected], eller 2) “Karma processing Incorporated”bedriftskode 7138602, kontoradresse i 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware 19801 e-post [email protected],(avhengig av betalingsmetoden valgt av Kunden) som er ansvarlige for å tilby abonnementstjenestene og håndtere Kundens henvendelser, inkludert refusjon og tilbakeføring for de tilknyttede Selskapene for Varer og Tjenester. De tilknyttede selskapene er Diabetes Solutions, UAB, (kode 305571148) og Max Nutrition UAB (kode: 305442043).
betyr Diabetes Solutions, UAB, kode 305571148, med registrert kontoradresse i Žalgirio St. 90-100, Vilnius, kontoradresse i Antakalnio str. 17, LT-10312 Vilnius, Litaunen, e-post [email protected] er ansvarlig for Tjenestene som tilbys via Nettstedet og Mobilappen. Til tross for det ovennevnte, i forbindelse med avsnitt 5.5 og 6.2, og alle andre bestemmelser relatert til salg av fysiske Varer, skal Selskapet referere til Max Nutrition, UAB, kode 305420438, registrert adresse i Lvovo 37-101, Vilnius, Republikken Litauen, kontoradresse i Antakalnio St. 17, Vilnius, Republikken Litauen, e-post: [email protected].

(d) Tilbud tilbudet om å inngå denne Avtalen om Tjenester og/eller Varer levert av Selskapet til Kunden via Nettstedet eller Mobilappen.

(e) Personvernregler personvernreglene til Selskapet publisert på Nettstedet eller Mobilappen.

(f) Tjenester det Digitale innholdet som leveres av Selskapet til Kunden, samt tilgjengeligheten til Nettstedet eller Mobilappen, inkludert informasjon, tekst, bilder som tilbys eller leveres der.

(g) Digital innhold individuelle digitale måltidsplaner og/eller annet digitalt innhold som fra tid til annen selges på nett av Selskapet.

(h) Varer kosttilskudd og/eller andre produkter i fysisk form som selges på nett av Selskapet.

(i) Distansekontrakt en kontrakt inngått mellom Selskapet og Kunden innenfor rammesystemet organisert for fjernsalg av digitalt innhold og/eller varer.

(j) Nettsted Selskapets Nettsted tilgjengelig på https://klinio.com.

(k) Mobilapp mobilapplikasjonen til Selskapet Klinio som kan lastes ned av Kunden fra App Store og/eller Google Play.

3. Innlevering av Tilbudet

3.1. Selskapet vil gi Kunden en mulighet til å motta et Tilbud.

3.2. Kunden vil bli bedt om å oppgi visse opplysninger før mottak av Tilbudet ved å velge blant angitte alternativer eller skrive inn forespurte detaljer. Kunden er forpliktet til å gi aktuell, korrekt og omfattende forespurt informasjon.

3.3. Ved innsending av informasjonen som er etablert i avsnitt 3.2 i denne avtalen, vil Kunden få Tilbudet. Tilbudet vil inneholde informasjon om følgende:

3.3.1. betalingsbeløp for relevante Tjenester og/eller Varer;

3.3.2. betalingsalternativer: via kredittkort eller annen tillatt betalingsmetode;

3.3.3. annen informasjon Selskapet mener er viktig å inkludere i Tilbudet.

3.4. Aksept av Tilbudet

3.4.1. Kunden aksepterer tilbudet når han/hun huker av i boksen “Jeg er enig i Vilkårene og Betingelsene”. Når Kunden har godtatt Vilkårene og Betingelsene, må Kunden klikke på knappen “Send inn”.

4. Distansekontrakt

4.1. Distansekontrakten vil bli inngått i det øyeblikket Kunden godtar Tilbudet og som angitt i avsnitt 3.4.1.

4.2. Ettersom Kunden vil akseptere Tilbudet elektronisk, vil Selskapet bekrefte mottakelse av aksept av Tilbudet elektronisk. I tilfelle Kunden kjøper Digitalt innhold, vil dette bli gitt til Kundens e-postadresse oppgitt av Kunden eller i Mobilappen.

4.3. I TILFELLE AVTALEN MELLOM SELSKAPET OG KUNDEN BESTÅR AV DIGITALT INNHOLD SOM IKKE LEVERES PÅ ET HÅNDGRIPELIG MEDIUM, GODTAR KUNDEN Å MISTE SIN RETT TIL TILBAKETREKKING AV AVTALEN.

4.4. Selskapet gjør rimelig innsats for å sikre at Tjenestene fungerer etter hensikten, men slike tjenester er avhengige av internett og andre tjenester og leverandører utenfor Selskapets kontroll. Ved å bruke Selskapets Tjenester erkjenner Kunden at Selskapet ikke kan garantere at Tjenestene vil være uavbrutt, feilfrie, eller at informasjonen den inneholder vil være helt fri for virus, hackere, inntrenginger, ikke planlagt nedetid eller andre feil. Kunden påtar seg uttrykkelig risikoen for å bruke eller laste ned slike Tjenester.

4.5. Fra tid til annen og uten forhåndsvarsel til Kunden, kan vi endre, utvide og forbedre Tjenestene. Vi kan også, når som helst, opphøre å fortsette å operere deler av, eller Tjenestene i sin helhet, eller selektivt deaktivere visse aspekter av Tjenestene. Enhver modifikasjon eller eliminering av Tjenestene vil skje etter vårt eget skjønn og uten løpende forpliktelse eller ansvar overfor Kunden, og Kundens bruk av Tjenestene gir ikke rett til fortsatt levering eller tilgjengelighet av Tjenestene.

4.6. Kunden er videre enig i at:

4.6.1 han/hun ikke skal ha tilgang til Tjenester (inkludert for kjøp av Varer) hvis han/hun er under 18 år;

4.6.2 Kunden vil nekte tilgang til Tjenester til barn under 18 år. Kunden aksepterer det fulle ansvaret for uautorisert bruk av Tjenestene av mindreårige.

5. Betalinger

5.1. I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i Tilbudet, vil ikke prisen for Tjenestene og/eller Varene som tilbys øke, bortsett fra prisendringer i MVA-tariffer.

5.2. Kunden godtar å:

5.2.1. betale alle tilleggskostnader, gebyrer, avgifter, gjeldende skatter og andre kostnader som kan påløpe Kunden;

5.2.2. kjøpe Tjenester og/eller Varer ved å bruke gyldig kredittkort eller annen tillatt betalingsmetode;

5.2.3. gi Selskapet aktuelle, korrekte og omfattende informasjon som beskrevet i bestillingsskjemaet. Hvis Selskapet oppdager eller mener at informasjon gitt av Kunden ikke er aktuell, unøyaktig eller ufullstendig, forbeholder Selskapet seg retten til å suspendere Tjenesten og/eller levering av varer etter eget skjønn, og Kunden mister enhver rett til refusjon av betalt beløp.

5.3. Etter at Kunden er overført til tredjepart leverandør av betalingstjenester, vil risikoen for tap eller skader overføres til Kunden og/eller tredjepartsleverandør. Kundens elektroniske kreditt- eller debetkortbetalinger til Selskapet vil bli håndtert og behandlet av tredjepart leverandør av betalingstjenester, og ingen sensitive data i forbindelse med betalingen din blir lagret hos eller brukt av Selskapet. Selskapet er ikke ansvarlig for betalingsproblemer eller andre tvister som oppstår på grunn av tredjeparts betalingstjenester. Selskapet kan bytte tredjepart leverandør av betalingstjenester fra tid til annen.

5.4. Alle priser og kostnader er i US Dollars med mindre annet er angitt.

5.5. Alle Varer forblir Selskapets eiendom frem til full betaling er gjennomført. Gjeldende pris er den som er angitt den dato du bestilte. Fraktkostnader og betalingsgebyrer blir oppgitt før kjøpet bekreftes. Hvis du er under 18 år, må du ha foreldres tillatelse til å kjøpe fra Selskapet.

5.6. Alle overføringer som utføres gjennom Selskapet, håndteres og gjennomføres gjennom dedikerte portaler fra tredjepart for å garantere din beskyttelse. Kortinformasjon lagres ikke, og all kortinformasjon håndteres via SSL-kryptering. Vennligst les vilkår og betingelser for den betalingsportal som er valgt for transaksjonen da de er ansvarlige for transaksjonene som er gjort.

5.7. Betalingene dine behandles av 1) UAB "Kilo grupe", firmakode 303157579, registrert adresse i Antakalnio str. 17, LT-10312 Vilnius, Litauen, eller av 2) “Karma processing Incorporated" firmakode 7138602, kontoraddresse i 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware 19801, USA, avhengig av betalingsmetoden valgt av Kunden. For tilbakebetaling eller klage, vennligst kontakt [email protected].

5.8. For å sikre at Kunden ikke opplever et avbrudd eller tap av tjenester, tilbys Tjenestene ved automatisk fornyelse.

5.8.1. MED UNNTAK AV ÅRSAKENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR I DETTE AVSNITTET, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DEN GJELDENDE TJENESTEN VED UTLØP AV GYLDIGHETSPERIODEN FOR LIKE LANG FORNYELSESPERIODE SOM SISTE TJENESTEPERIODE. For eksempel, hvis Kundens siste tjenesteperiode var ett år, vil fornyelsesperioden vanligvis være ett år.

5.8.2. Med mindre Kunden sier opp abonnementet, vil Selskapet automatisk fornye gjeldende Tjeneste ved tidspunkt for fornyelse og vil ta betaling fra betalingsmåten knyttet til Tjenesten på Kundens konto.

5.8.3. Selskapet kan endre abonnementsplanene og prisen på Tjenestene fra tid til annen. Fornyelser vil bli belastet med Selskapets da gjeldende priser, som Kunden erkjenner og godtar kan være høyere eller lavere enn prisene for den opprinnelige tjenesteperioden. Tidsbegrensede tilbud kan være underlagt andre vilkår for automatisk fornyelse.

5.8.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER AT TJENESTEN SKAL FORNYES AUTOMATISK, kan han/hun velge å si opp abonnementet minst 48 timer før utløpet av inneværende periode, i så tilfelle, vil Tjenestene bli avsluttet ved utløpet av den gjeldende perioden, med mindre han/hun manuelt fornyer Tjenestene før denne dato.

5.8.5. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet på Selskapets nettsted, vil ikke Kunden kunne kontrollere det via Apple App Store eller Google Play. I stedet kan Kunden enkelt si opp abonnementet ved å logge inn på brukerkontoen på Selskapets nettsted eller kontakte supportteamet på [email protected]

5.8.6. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet via Apple App Store eller Google Play, kan kunden kun si opp abonnementet via Apple eller Google kontoen. Kunden forstår at sletting av appen ikke avslutter abonnementene.

5.9. For å kunne tilby Kunden de beste prisene og mulighet for månedlig betaling, vil noen av Tjenestene tilbys med spesielle kampanjetilbud - Fleksibel betalingsplan (Flex payments plan).

5.9.1. For å få den tilbudte rabatten og kvalifisere for abonnementet med Fleksibel betalingsplan, aksepterer kunden å bindes av Avtalen for hele perioden av den valgte planen. Ved å legge inn bestillingen, forplikter kunden seg til å betale den fulle kostnaden av Avtalen i henhold til perioden aktuell for valgte Fleksible betalingsplan.

5.9.2. I TILFELLE AVTALEN AVSLUTTES FØR ENDT PERIODE AV VALGT FLEKSIBEL BETALINGSPLAN, AKSPETERER KUNDEN Å BLI FAKTURERT FOR GJENVÆRENDE UBETALT BELØP AV AVTALEN VED SLUTTBETALING.

5.9.3. Fleksibel betalingsplan er tilgjengelig med 14 dagers refusjonspolitikk. Hvis Kunden ikke avslutter abonnementet i løpet av de første 14 dagene, vil Kunden automatisk meldes på et løpende abonnement i henhold til planen hun/han valgte ved registrering.

5.9.4. Det løpende abonnementet vil belastes i henhold til betalingsmetoden knyttet til Tjenesten på Kundens konto.

5.9.5. Hvis kunden ikke avslutter den Fleksible betalingsplanen før terminens slutt, vil Selskapet automatisk fornye tjenesten i henhold til de samme vilkårene og betingelsene gjeldende for valgt plan. For å unngå tvil, skal vilkårene for Avtalen indikert i punkt 5.8 være gjeldende for fornyelse av Fleksibel betalingsplan.

6. Refusjonspolitikk

6.1. Selskapet følger en ingen refusjon politikk, med mindre produktet (enten Digitalt innhold, bøker eller Varer) er bevist å ikke være som beskrevet eller defekt. I slike tilfeller, må Kunden kontakte vår kundestøtte på [email protected] innen 14 dager etter levering og oppgi detaljert informasjon som beviser Selskapets produkts (enten digitalt innhold, bøker eller Varer) feil (med vedlagt visuelt bevis).

6.1.1. Når en refusjon er utstedt, har Kunden ikke lenger tilgang til Selskapets produkt (verken digitalt innhold eller Varer).

6.1.2. Alle refusjoner skjer til den opprinnelige betalingsmåten.

6.1.3. Ved kjøp av Tjenester, godtar Kunden denne refusjonspolitikken og fraskriver seg enhver rett til å utsette den for spørsmål, dom eller rettslige handlinger.

6.1.4. Selskapet er ikke være ansvarlig for tilbakebetaling eller ny forsendelse av ordre til annen adresse hvis Kunden ikke oppga korrekt eller fullstendig leverings- eller kontaktinformasjon (inkludert leveringsadresse, e -postadresse).

Retningslinjer for retur

6.2. Varer du ønsker å returnere, må være i original emballasje og uåpnet, i en tilstand som er egnet for videresalg. Hvis Varene som skal returneres ikke oppfyller disse vilkårene, kan vi ikke tilby refusjon. Hvis du bestemmer deg for å returnere ordren, må du informere oss på [email protected] før du returnerer den til vårt lager. Vi vil gi deg vårt returskjema som må fylles ut og sendes tilbake sammen med Varene innen 30 dager etter at kjøpet ble gjort. Fraktgebyr er inkludert i prisen på Varene, i tilfelle retur, refunderes ikke dette gebyret (fraktgebyr er $22). Når Varene og skjemaet er mottatt og kontrollert av personalet vårt, vil en tilbakebetaling bli autorisert på samme måte som betalingen ble utført. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 14 virkedager før refusjonen er inne på bankkontoen din. Hvis Kunden ikke overholder frist for retningslinjer for retur, vil vi ikke kunne tilby refusjon.

7. Immaterielle rettigheter

7.1. Mellom Selskapet og Kunden, eies alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, designrettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre eiendomsrettigheter i eller relatert til tjenester og tjenesterelatert innhold av Selskapet.

7.2. Kunden kan ikke reprodusere, demontere, dekonstruere, dekompilere, distribuere, offentlig vise eller utføre, eller publisere eller på annen måte gjøre tilgjengelig Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, Digitalt innhold, helt eller delvis uten selskapets forutgående skriftlige samtykke.

7.3. Kunden gir herved Selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, fullbetalt og royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens, inkludert retten til underlisens (gjennom flere nivåer) og tildele til tredjeparter, til å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte på en hvilken som helst måte som nå er kjent eller i fremtiden oppdaget, hans/hennes Brukerinnhold (unntatt Bruker Varemerker) samt alt modifisert og avledede verk derav. I den grad det er tillatt i gjeldende lover, fraskriver kunden seg moralske rettigheter han/hun måtte ha i Brukerinnhold. “Brukerinnhold” betyr Bruker Varemerker, kommunikasjon, bilder, skrifter, kreative verk, lyder og alt materiale, data og informasjon som Kunden laster opp, overfører eller sender gjennom tjenestene, eller som andre brukere laster opp eller overfører. Ved å laste opp, overføre eller sende inn slikt Brukerinnhold, bekrefter, representerer og garanterer Kunden at slikt brukerinnhold og dets opplasting, overføring eller innsending er (a) nøyaktig og ikke konfidensiell; (b) ikke i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjepartsrettigheter, og at Kunden har tillatelse fra tredjepart hvis personlige informasjon eller immaterielle rettigheter er omfattet eller nedfelt i Brukerinnholdet; og (c) fri for virus, adware, spyware, ormer eller annen ondsinnet kode.

7.4. Ingen del av denne avtalen er, eller skal tolkes som, en overføring av immaterielle rettigheter i forhold til Tjenestene eller Tjenestenes relaterte innhold, bortsett fra som uttrykkelig angitt i avsnitt 8.1 nedenfor.

8. Bruk av digitalt innhold

8.1. Alle immaterielle rettigheter spesifisert i artikkel 7.1 og knyttet til Digitalt innhold eies av Selskapet. Digitalt innhold er lisensiert i henhold til denne seksjon 8, og selges ikke. Kunden vil kun få en begrenset, tilbakekallingsbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar lisens, underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, for å bruke (utelukkende for Kundens individuelle bruk) alt Digitalt innhold levert av Selskapet til Kunden.

8.2. Lisensperioden gjelder i en periode på 5 år fra datoen Kunden mottok det gjeldende Digitale innholdet, med mindre tidligere suspendert eller avsluttet i samsvar med denne avtalen.

8.3. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, må ikke klienten bruke noe Digitalt innhold bortsett fra personlige, ikke-kommersielle formål.

8.4. Kunden må ikke redigere, reprodusere, overføre eller låne ut det Digitale innholdet eller gjøre det tilgjengelig for tredjeparter eller bruke det til å utføre andre handlinger som strekker seg utenfor omfanget av lisensen som er gitt i dette avsnitt 8 av Selskapet.

8.5. Selskapet kan pålegge begrensninger på lisensens omfang eller antall enheter eller typer enheter som Digitalt innhold kan brukes på.

8.6. Hvis Kunden bryter med denne seksjon 8, kan Selskapet suspendere tilgang til relevant Digitalt innhold, uten å begrense noen av Selskapets rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne Avtalen eller gjeldende lov, inkludert selskapets rett til å kreve tapet fra Kunden som følge av eller i forbindelse med overtredelsen, inkludert eventuelle påløpte utgifter.

9. Salg av Digitalt innhold forbudt

9.1. Kunden forbys å selge, tilby til salgs, dele, leie ut eller låne ut Digitalt innhold, eller kopiere Digitalt innhold.

10. Retningslinjer for personvern

10.1. Behandlingen av Kundens personopplysninger er underlagt personvernreglene. Det anbefales at Kunden skriver ut og oppbevarer en kopi av personvernreglene sammen med denne Avtalen.

11. Skadesløsholdelse

11.1. Kunden skadesløsholder og holder Selskapet, dets tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, juridiske representanter, lisensgivere, datterselskaper, felleskontrollerte selskaper og leverandører, uskadelig for ethvert krav, inkludert rimelige advokatgebyrer, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av Kundens brudd på denne Avtalen eller bruk av Tjenestene, eller Kundens brudd på enhver lov eller rettighetene til en tredjepart i forbindelse med Kundens brudd på denne Avtalen eller bruk av Tjenestene.

12. Ansvar

12.1. INFORMASJON KAN VÆRE IKKE HENSIKTIKSMESSIG ELLER UTEN TILFREDSTILLELSE FOR KUNDENS BRUK, OG HAN/HUN SKAL VERIFIERE ALL INFORMASJON FØR DE STOLER PÅ DEN. ALLE BESLUTNINGER BASERT PÅ INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ELLER MOBILAPPEN, INKLUDERT INFORMASJON MOTTATT GJENNOM KUNDENS BRUK AV TJENESTENE, ER ALENE HANS/HENNES ANSVAR.

12.2. KUNDEN FORSTÅR UTTRYKKLIG OG ER ENIG I AT SELSKAPET IKKE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TIL, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, EKSEMPLERENDE SKADER, ELLER SOM FØLGE AV TAPT FORTJENESTE, TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER, TAP AV GOODWILL, TAP AV BRUK, ELLER ANDRE TAP UANSETT BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, VIRKNING ELLER ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI (SELV OM SELSKAPET HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE SKADER)), SOM FØLGE AV: (i) BRUK ELLER INABILITET AV BRUK AV TJENESTER, (ii) ENHVER LENK TILBUDT I TILKOBLING MED TJENESTENE, (iii) MATERIALENE ELLER INFORMASJONEN PÅ ENHVER ELLER ALLE SLIKE LENKEDE NETTSIDER ELLER MOBIL APP, (iv) KUNDENS TILLIT TIL ENHVER AV TJENESTENE; (v) ) AVBRYTELSE, SUSPENSJON, AVSLUTNING AV TJENESTENE ELLER HVILKEN SOM HELST GRUNN, UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPETS SAMLEDE ANSVAR TIL KUNDEN I HENHOLD TIL HANS/HENNES BRUK AV TJENESTENE OVERSTIGE HUNDRE DOLLAR ($ 100).

12.3. En part i Avtalen skal frigjøres fra ansvar for manglende oppfyllelse hvis det viser seg at denne Avtalen ikke ble oppfylt på grunn av force majeure. Spesielt skal Selskapet ikke holdes ansvarlig for tap forårsaket av force majeure, opprør, krig eller naturlige hendelser eller på grunn av andre hendelser som selskapet ikke er ansvarlig for (f.eks. Streik, lock-out, trafikkforsinkelser, administrative handlinger av innenlandske eller utenlandske høyere myndigheter). Kunden må gi skriftlig melding om forekomst av force majeure, som forhindrer oppfyllelsen av denne Avtalen, innen 30 kalenderdager fra datoen for forekomst av disse omstendighetene. Selskapet skal informere Kunden om forekomst av force majeure via e-post eller på Nettstedet eller Mobilappen hvis mulig.

12.4. Ansvarlig selskap: 1) Diabetes Solutions UAB er kun administrator for Nettstedet eller Mobilappen og leverandør av Tjenestene, 2) Max Nutrition UAB, er eier og selger av Varene, 3) Kilo grupe UAB eller Karma Processing Incorporated er selskapet som er ansvarlig for administrering av abonnementstjenester og betalinger for Tjenester og Varer, refusjon og tilbakeføringer (avhengig av valgt betalingsmetode), for Tilknyttede Selskaper. SELSKAPETS ANSVAR ER BEGRENSET TIL DIREKTE TAP, MED MINDRE ANNET ER OPPGITT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

12.5. På grunn av arten av Tjenester og/eller Varer som Selskapet tilbyr, og da Selskapet ikke kan kontrollere Kundens overholdelse av de angitte instruksjoner, gir Selskapet ingen garanti for resultater eller utfall fra bruk av Tjenester og/eller Varer.

12.6. DIABETES SOLUTION UAB SKAL IKKE I NOE TILFELLE BÆRE ANSVAR NÅR DET GJELDER VARER ELLER LEVERANSEN AV DISSE. ALLE KRAV, FORESPØRSELER OG ANNEN KOMMUNIKASJON RELATERT TIL VARENE MÅ SENDES DIREKT TIL MAX NUTRITION UAB. FØLGELIG, MAX NUTRITION UAB SKAL IKKE I NOE TILFELLE BÆRE ANSVAR MED HENSYN TIL NETTSIDEN OG/ELLER TJENESTER LEVERT AV DIABETES SOLUTIONS UAB.

12.7. Ved bruk av Tjenester kan Kunden motta lenker til andre nettsteder eller mobilapper som ikke eies og/eller kontrolleres av Selskapet. Disse leveres "som de er". Kunden erkjenner og godtar at Selskapet ikke er ansvarlig for driften av slike lenker. Videre er Selskapet ikke ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig via slike lenker, og Kunden godtar derfor at Selskapet ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk eller avhengighet av slikt innhold, varer, tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller mobilapper.

13. Medisinsk ansvarsfraskrivelse

13.1. FØR MAN PRØVER MÅLTIDSPLANEN OG/ELLER VARER AV SELSKAPET, BØR KUNDEN RÅDEFØRE SEG MED HANS/HENNES HELSETJENESTE.

13.2. SELSKAPET ER IKKE EN MEDISINSK ORGANISASJON OG GIR IKKE MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER HJELP. INGENTING INNEN TJENESTENE SOM LEVERES AV SELSKAPET SKAL ASSOSIERER MED, BØR TAS SOM, ELLER FORSTÅS SOM MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER HJELP, ELLER BØR DET TOLKES SOM UTBYTTING FOR MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER HJELP, ELLER BRUKT ELLER HENVIST TIL ISTEDENFOR Å SØKE KORREKTE MEDISINSKE RÅD ELLER BISTAND FRA HELSETJENESTEN. KUNDEN ER ENEANSVARLIG FOR EVALUERING OG VURDERING AV EGEN HELSE, INKLUDERT EVENTUELT BEHOV FOR Å SØKE RIKTIG VEILEDNING FRA HELSETJENESTE.

14. Gyldighet og oppsigelse

14.1. Denne Avtalen trer i kraft etter at Kunden godtar og elektronisk gir uttrykk for sitt samtykke til å overholde den, og skal gjelde til den avsluttes i samsvar med følgende avsnitt.

14.2. Selskapet kan avslutte forholdet til Kunden når som helst i følgende tilfeller: (1) Kunden er ikke enig i Avtalen; (2) Kunden begår brudd på Avtalen; (3) Kunden gir ikke informasjon som Selskapet har bedt om og/eller gir uriktig og/eller ufullstendig informasjon. Uavhengig av det foregående skal lovfestede oppsigelsesrettigheter ikke påvirkes.

15. Endringer i avtalen

15.1. Denne avtalen, personvernerklæringen og eventuelle tilleggsvilkår som kan gjelde, kan endres. Selskapet forbeholder seg retten til å endre og oppdatere avtalen fra tid til annen, og slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter publisering på selskapets Nettsted eller Mobilapp.

15.2. Alle endrede avtaler, personvernregler og eventuelle tilleggsvilkår vil bli lagt ut på nettet. Selskapet kan gi kunden beskjed om eventuelle kommende endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen som oppgis av Kunden, eller varsle via Nettstedet eller Mobil app.

15.3. Kunden forstår og godtar at all fortsatt bruk og tilgang til Tjenestene etter eventuelle publiserte oppdateringer av Avtalen, betyr at Kunden frivillig godtar å være bundet av denne Avtalen. Hvis Kunden ikke godtar å være bundet av den oppdaterte Avtalen, skal han/hun ikke bruke (eller fortsette å bruke) Tjenestene.

16. Kommunikasjon

16.1. Generelt foretrekker selskapet kommunikasjon via e-post. Ved å godta denne avtalen godtar Kunden kommunikasjon via e-post. For dette formål blir Kunden bedt om å ha en gyldig e-postadresse og oppgi den ved utfylling av nødvendig informasjon som angitt i avsnitt 3.2. Selskapet kan også publisere informasjon relatert til denne Avtalen eller Tjenestene på Nettstedet eller Mobilappen. Kunden bør regelmessig og ofte sjekke sine e-postmeldinger samt informasjon gitt på Nettstedet eller Mobilappen. E-postene kan inneholde lenker til ytterligere informasjon og dokumenter.

16.2. Der gjeldende lover krever informasjon på et håndfast medium, vil Selskapet enten sende Kunden en e-post med et vedlegg eller sende Kunden et varsel om Tjenestene med nedlastingsfunksjon for å beholde slik informasjon og dokumenter permanent for fremtidig referanse. Det er Kundens ansvar å be om kopier av all kommunikasjon fra Selskapet.

16.3. Kunden kan be om en kopi av denne Avtalen eller ethvert annet kontraktsdokument ved å kontakte [email protected]

16.4. Kommunikasjonen med Kunden vil foregå på engelsk, med mindre Selskapet og Kunden er enige om å kommunisere på et annet språk.

16.5. Kunden kan når som helst kontakte oss ved å sende en melding til [email protected]

17. Tvisteløsning

17.1. Gjeldende lov. Denne Avtalen er underlagt lovene i Texas uten hensyn til dens prinsipper om lovkonflikter, og uavhengig av Kundens lokasjon.

17.2. Uformell tvisteløsning. Kunden samtykker i å delta i uformell tvisteløsning før det fremsettes krav mot Selskapet.

17.2.1. Eventuelle klager i forhold til Selskapet og Tjenestene som gis til Kunden, skal rettes til Selskapet UAB “Diabetes Solutions” ved å kontakte [email protected]

17.2.2. Eventuelle klager i forbindelse med Varene som leveres til Kunden, skal rettes til Max Nutrition UAB ved å kontakte [email protected]

17.2.3. Eventuelle klager i forbindelse med abonnementer, refusjoner og tilbakeføringer for Varene og Tjenestene, skal rettes til UAB “Kilo grupe” eller Karma Processing Incorporated ved å kontakte [email protected]

17.2.4. Kunden skal tydelig indikere at det sendes inn en klage og spesifisere begrunnelsen og omstendighetene rundt klagen. Selskapet vil sende en bekreftelse på klage til e-postadressen klagen er mottatt fra. Vi vil vurdere klagen og svare Kunden innen 14 kalenderdager etter mottakelse av en relevant klage. Hvis en tvist ikke er løst innen 30 kalenderdager etter mottakelse av en relevant klage, kan Kunden eller Selskapet fremsette et formelt krav.

17.3. Megling. Med unntak av tvister som kvalifiserer for domstoler for små krav, vil alle tvister som oppstår som følge av eller er relatert til denne Avtalen eller ethvert aspekt av forholdet mellom Kunden og Selskapet, enten det er basert på kontrakt, erstatningslov, vedtekter, svindel, uriktig fremstilling eller annen juridisk teori, løses gjennom endelig og bindende voldgift for en nøytral voldgiftsdom i stedet for i retten av en dommer eller jury. Kunden og Selskapet er enige om at Kunde og Selskap begge gir avkall på retten til jurybehandling. Slike tvister inkluderer, uten begrensning, tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med tolkning eller anvendelse av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert tvangsfullbyrdelse, tilbakekallelse eller gyldighet av voldgiftsbestemmelsen eller noen del av voldgiftsbestemmelsen. Alle slike saker skal avgjøres av en voldgiftsdommer og ikke av en domstol eller dommer.

17.4. Kunden samtykker i at enhver voldgift under denne Avtalen vil skje på individuell basis; gruppevoldgift og gruppesøksmål er ikke tillatt, og Kunden godtar å gi opp muligheten til å delta i gruppesøksmål.

17.5. Kunden kan velge bort denne avtalen om voldgift ved å sende en e-post til [email protected] med Kundens fornavn, etternavn og adresse innen tretti (30) dager etter at han har akseptert denne Avtalen for voldgift, med en uttalelse om at Kunden avviser denne voldgiftsavtalen.

17.6. Voldgiften vil bli administrert av American Arbitration Association i henhold til dens forbruker voldgiftsregler, som endret ved denne avtalen. Forbruker voldgiftsreglene er tilgjengelig online på https://www.adr.org/consumer. Voldgiftsmannen vil gjennomføre høringer, hvis noen, ved telefonkonferanse eller videokonferanse, fremfor personlig opptreden, med mindre voldgiftsmannen på forespørsel fra Kunden eller Selskapet fastslår at en personlig høring er hensiktsmessig. Eventuelle personlige opptredener vil holdes på et sted som er rimelig for begge parter, med behørig hensyn til deres evne til å reise og andre relevante forhold. Hvis partene ikke er i stand til å bli enige om et sted, bør en slik avgjørelse treffes av AAA eller voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommerens avgjørelse vil følge vilkårene i denne Avtalen og vil være endelig og bindende. Voldgiftsmannen vil ha fullmakt til å tildele midlertidig, foreløpig eller permanent påbudt foreleggelse eller lettelse forutsatt spesifikk utførelse av denne Avtalen, men bare i den grad det er nødvendig å gi lettelse begrunnet i det enkelte krav foran voldgiftsmannen. Tildelingen gitt av voldgiftsmannen kan bekreftes og håndheves i enhver domstol underlag jurisdiksjonen derav. Uten hensyn til det foregående, vil ingenting i denne Avtalen utelukke Kunden fra å gjøre saken kjent for føderale, statlige eller lokale byråer, og hvis loven tillater det, kan de søke lettelse mot oss på dine vegne.

18. Diverse

18.1. Ingen annen person enn Kunden har rettigheter i henhold til denne Avtalen.

18.2. Kunden kan ikke tildele noen rettigheter under denne Avtalen til noen tredjepart uten forhåndsgodkjenning fra Selskapet. Selskapet kan etter eget skjønn overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen helt eller delvis til en tredjepart.

18.3. Hvis noen del av denne Avtalen, av en domstol med kompetent jurisdiksjon, blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal denne delen skilles fra resten av Avtalen, som skal fortsette å være gyldig og håndhevbar i den grad loven tillater det.

18.4. BRUKEN AV TJENESTENE ER HELT OG HOLDENT PÅ KUNDENS EGEN RISIKO. TJENESTENE LEVERES PÅ GRUNNLAG AV "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG". SELSKAPET FRASKRIVER SEG UTTRYKKLIG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG MED HENSYN TIL TJENESTENE, BÅDE UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGSBARHET, EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL, VERN AV IMMATRIELLE RETTIGHETER ELLER SOM FØLGE AV HANDLINGSFORLØP, ADFERD ELLER HANDELSPRAKSIS. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG OVENSTÅENDE EKSKLUSJONER KAN MULIGENS IKKE VÆRE GJELDENDE FOR KUNDEN. SELSKAPET GIR INGEN GARANTI FOR AT NETTSTEDET ELLER TJENESTEN MØTER KUNDENS KRAV, ELLER VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKER, AKTUELL, NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER FEILFRI ELLER AT RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTEN VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE. KUNDEN FORSTÅR OG ERKJENNER AT HANS/HENNES ENESTE OG EKSKLUSIVE HJELP MED HENSYN TIL ENHVER FEIL ELLER MISNØYHET MED NETTSTEDET ELLER TJENESTEN, ER Å OPPHØRE BRUKEN AV TJENESTENE. KUNDEN KAN HA ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT.

18.5. VED Å TA I BRUK ELLER BESØKE TJENESTENE, ERKJENNER KUNDEN AT HAN/HUN HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN, OG SAMTYKKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.