Warunki ogólne

Warunki ogólne

 1. 1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki („Umowa”) regulują całą relację między Tobą, Klientem a Firmą.

1.2. Przed zawarciem umowy na odległość klient otrzyma tekst niniejszej umowy w formie elektronicznej lub w innym trwałym formacie. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość Spółka wskaże, w jaki sposób klient może zapoznać się z niniejszą Umową w siedzibie Spółki, a na życzenie klienta umowa zostanie wysłana do niego tak szybko, jak to możliwe.

1.3. KLIENT POWINIEN DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ PRZED AKCEPTACJĄ I SKORZYSTANIEM Z USŁUG FIRMY. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE JEGO / JEJ KORZYSTANIE Z USŁUG POTWIERDZA, ŻE KLIENT PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ Z JEJ POSTANOWIENIAMI.

1.4. Niniejsza Umowa zawiera obowiązkowe postanowienie dotyczące arbitrażu, które, zgodnie z dalszym opisem w sekcji 17 poniżej, wymaga zastosowania arbitrażu na zasadzie indywidualnej w celu rozstrzygania sporów, a nie rozpraw przysięgłych lub innych postępowań sądowych lub wszelkiego rodzaju powództw grupowych.

  2. Definicje

2.1. Niektóre warunki są zdefiniowane we wprowadzającej części niniejszej Umowy. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, następujące terminy, pisane wielkimi literami, mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, w której części Umowy zostały użyte, w tym w części wprowadzającej:

(a)Umowa                Umowa o świadczenie usług [i / lub towarów] zawarta online przez firmę i klienta.

(b)Klient                           użytkownik usługi [i / lub nabywca towarów] firmy, jak wyjaśniono w niniejszej Umowie.

(c) Firma oznacza 1) UAB „Kilo grupe”, kod spółki 303157579, adres siedziby Antakalnio 17, LT-10312 Wilno, Republika Litewska, e-mail [email protected], lub 2) „Karma processing Incorporated” kod spółki 7138602, adres biura: 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware 19801 e-mail [email protected], ( zależności od wybranej przez Klienta metody płatności), podmiot ten odpowiedzialny za świadczenie usług abonamentowych i obsługę klienta, w tym zwroty i obciążenia zwrotne dla powiązanych Spółek za Towary i Usługi. Spółki stowarzyszone to Diabetes Solutions UAB (kod 305571148) i Max Nutrition UAB (kod: 305442043).
oznacza Diabetes Solutions, UAB, kod 305571148, z siedzibą pod adresem Žalgirio St. 90-100, Wilno, adres biura przy Antakalnio 17, LT-10312 Wilno, Litwa, e-mail [email protected], podmiot ten odpowiada za Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji Mobilnej. Niezależnie od powyższego, dla celów pkt 5.5 i 6.1-6.2 oraz wszelkich innych postanowień dotyczących sprzedaży Towarów fizycznych, Spółka odnosi się do Max Nutrition UAB, kod 305420438, adres siedziby ul. 37-101, Wilno, Republika Litewska, adres biura ul. 17, Wilno, Republika Litewska, e-mail: [email protected].

(d)Oferta                             oferta zawarcia niniejszej umowy o świadczenie usług i / lub towarów dostarczonych klientowi przez firmę poprzez Witrynę lub Aplikację mobilną.

(e)Polityka prywatności           polityka prywatności firmy opublikowana na Stronie internetowej lub w Aplikacji mobilnej.

(f)Usługi                        treści cyfrowe dostarczane Klientowi przez Firmę, a także dostęp do Witryny oraz Aplikacji mobilnej, w tym oferowane lub udostępniane tam informacje, tekst, obrazy.

(g)Treści cyfrowe        indywidualne cyfrowe plany posiłków i/lub inne treści cyfrowe sprzedawane online od czasu do czasu przez firmę.

(h) Towary                         suplementy i/lub inne produkty w formie fizycznej sprzedawane online przez Firmę.

(i)Umowa na odległość    umowa zawarta między Firmą a klientem w ramach zorganizowanego na odległość systemu sprzedaży treści cyfrowych i/lub towarów.

(j)Witryna (lub Strona internetowa)                       strona internetowa Firmy dostępna pod adresem https://klinio.com.

(k) Aplikacja mobilna                             Aplikacja mobilna Diabetes Solutions, UAB, którą Klient może pobrać z App Store i/lub Google Play.

  3. Złożenie oferty

3.1. Firma zapewni Klientowi możliwość otrzymania Oferty.

3.2. Klient zostanie poproszony o podanie niektórych informacji za pośrednictwem strony internetowej przed otrzymaniem oferty, wybierając podane opcje lub wpisując wymagane dane. Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnych, poprawnych i wyczerpujących informacji.

3.3. Po przesłaniu informacji określonych w punkcie 3.2 niniejszej Umowy Klient otrzyma ofertę. Oferta będzie zawierać następujące informacje:

3.3.1. kwota do zapłaty za odpowiednie Usługi i/lub Towary;

3.3.2. opcje płatności: kartą kredytową lub inną dopuszczalną formę płatności;

3.3.3. inne informacje, które Firma uważa za ważne na tyle, aby zawrzeć je w ofercie.

3.4. Akceptacja oferty

3.4.1. Klient akceptuje ofertę, gdy zaznaczy pole “Zgadzam się z Regulaminem i Warunkami”. Jeśli klient zgadza się z warunkami, klient będzie musiał nacisnąć przycisk “Prześlij”.

  4. Umowa na odległość

4.1. Umowa na odległość zostanie zawarta z chwilą przyjęcia Oferty przez Klienta i zgodnie z pkt 3.4.1.

4.2. Kiedy Klient zaakceptuje Ofertę drogą elektroniczną, Firma potwierdzi odbiór Oferty również formie elektronicznej. W przypadku zakupu przez Klienta treści cyfrowych, zostaną one przekazane na adres e-mail Klienta podany w Witrynie lub Aplikacji mobilnej.

4.3. W PRZYPADKU UMOWY MIĘDZY FIRMĄ A KLIENTEM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, KTÓRA NIE JEST DOSTARCZANA W FORMIE TRWAŁEJ, KLIENT ZGADZA SIĘ NA UTRATĘ SWOJEGO PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

4.4. Firma dokłada starań, aby zapewnić, że Usługi działają zgodnie z ich przeznaczeniem, jednak takie Usługi zależą od Internetu i innych dostawców niezależnych od Firmy. Korzystając z Usług Firmy, Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie może zagwarantować, że Usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub że zawarte w nich informacje będą całkowicie wolne od wirusów, hakerów, nieplanowanych przestojów lub innych niedogodności. Klient przyjmuje do wiadomości, że istnieje ryzyko korzystania lub pobierania takich Usług.

4.5. Od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia Klienta możemy zmieniać, rozszerzać i ulepszać Usługi. Możemy również w dowolnym momencie przestać obsługiwać część lub wszystkie Usługi lub selektywnie wyłączyć niektóre aspekty Usług. Wszelkie modyfikacje lub usunięcia Usług będą dokonywane wyłącznie według naszego uznania i bez ciągłego zobowiązania lub odpowiedzialności wobec Klienta, a korzystanie z Usług przez Klienta nie uprawnia Klienta do stałej dostępności Usług.

4.6. Ponadto Klient zgadza się, że:

4.6.1. nie będzie miał dostępu do Usług (w tym do zakupu Towarów), jeśli nie ukończył 18 lat;

4.6.2. Klient powinien odmawiać dostępu do Usług osobom w wieku poniżej 18 lat. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane korzystanie z Usług przez nieletnich.

  5. Płatności

5.1. W okresie ważności wskazanym w ofercie, cena za oferowane usługi i/lub towary nie wzrośnie, z wyjątkiem zmian cen w taryfach VAT.

5.2. Klient zgadza się na:

5.2.1. pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów, opłat, obowiązujących podatków i innych opłat, które mogą zostać poniesione przez Klienta;

5.2.2. kupowanie Usług i/lub Towarów przy użyciu ważnej karty kredytowej lub innej dozwolonej formy płatności;

5.2.3. dostarczanie Firmie aktualnych, poprawnych i wyczerpujących informacji, wyszczególnionych w formularzu zamówienia. Jeśli Firma odkryje lub uważa, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Klienta są nieaktualne, niedokładne lub niekompletne, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi [i/lub dostawy Towarów] według własnego uznania, a Klient traci wszelkie prawa do zwrotu zapłaconej kwoty.

5.3. Po przeniesieniu klienta do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych ryzyko utraty lub uszkodzenia przejdzie na klienta i/lub serwis zewnętrzny. Płatności online kartą kredytową lub debetową Klienta na rzecz Firmy będą obsługiwane i przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, a żadne poufne dane związane z płatnością nie będą przechowywane ani wykorzystywane przez Firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z płatnościami lub inne spory wynikające z korzystania z zewnętrznych usług płatniczych. Firma może co jakiś czas zmieniać zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.

5.4. Wszystkie ceny i koszty podano w polskich złotówkach, chyba że zaznaczono inaczej.

5.5. Wszystkie Towary pozostają własnością Firmy do momentu pełnej zapłaty. Obowiązuje cena ustalona w dniu złożenia zamówienia. Koszty wysyłki i opłaty płatnicze są ustalane przed potwierdzeniem zakupu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć pozwolenie prawnych opiekunów na zakupy od Firmy.

5.6. Wszystkie przelewy realizowane przez Firmę są obsługiwane i realizowane za pośrednictwem specjalnej bramki zewnętrznej w celu zagwarantowania ochrony. Informacje o karcie nie są przechowywane, a wszystkie informacje są obsługiwane przez szyfrowanie SSL. Należy zapoznać się z warunkami korzystania z usług zewnętrznego dostawcy, który obsługuje daną transakcję, ponieważ są oni odpowiedzialni za dokonane transakcje.

5.7. Twoje płatności są przetwarzane przez Kilo grupė, UAB, numer firmy 303157579, zarejestrowana pod adresem Antakalnio 17, LT-10312 Wilno, Republika Litewska lub przez 2) ”Karma processing Incorporated” kod firmy 7138602, adres biura 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware 19801, Stany Zjednoczone, w zależności od metody płatności wybranej przez Klienta. Aby uzyskać zwrot pieniędzy lub reklamację, skontaktuj się pisząc na adres [email protected].

5.8. Aby zapewnić, że Klient nie doświadczy przerwy lub utraty Usług, Usługi są oferowane z automatycznym odnowieniem.

5.8.1. Z WYJĄTKIEM PRZYCZYN OPISANYCH PONIŻEJ, AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE PRZEDŁUŻA USŁUGĘ PO WYGAŚNIĘCIU OBECNEGO OKRESU ODNOWIENIA RÓWNOZNACZNEGO Z OSTATNIM OKRESEM USŁUGI. Na przykład, jeśli ostatni okres świadczenia usług przez Klienta wynosi jeden rok, okres odnowienia będzie zwykle wynosił jeden rok.

5.8.2. O ile Klient nie anuluje subskrypcji, Firma automatycznie odnowi usługę, gdy pojawi się konieczność odnowienia, i pobierze płatność za pomocą metody płatności związanej z Usługą na koncie Klienta.

5.8.3. Firma może od czasu do czasu zmieniać plany subskrypcji i ceny Usług. Odnowienia będą naliczane według aktualnych stawek Firmy, a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że mogą one być wyższe lub niższe niż stawki za pierwotny okres świadczenia usługi. Oferty ograniczone czasowo mogą podlegać innym warunkom automatycznego odnowienia.

5.8.4. JEŚLI KLIENT NIE CHCE, ABY USŁUGI BYŁY AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONE, może zdecydować się na anulowanie subskrypcji co najmniej 48 godzin przed końcem bieżącego okresu, w którym to przypadku Usługi zostaną zakończone po wygaśnięciu bieżącego okresu, chyba że odnowi on ręcznie Usługi przed tą datą.

5.8.5. Jeśli Klient zakupił subskrypcję w witrynie Firmy, nie będzie mógł nią sterować za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play. Zamiast tego, Klient może łatwo anulować subskrypcję, logując się do Konta Użytkownika na stronie internetowej Firmy lub kontaktując się z zespołem wsparcia przez [email protected]

5.8.6. Jeśli Klient zakupił subskrypcję za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, może anulować subskrypcję tylko za pośrednictwem swojego konta Apple lub Google. Klient rozumie, że usunięcie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji.

5.9. Aby zapewnić Klientowi najlepszą cenę i możliwość płacenia za Usługi w cyklu miesięcznym, niektóre z Usług mogą być objęte specjalną ofertą promocyjną - plan płatności Flex (plan płatności Flex).

5.9.1. Aby skorzystać z oferowanego rabatu i zakwalifikować się do subskrypcji z planem płatności Flex, Klient wyraża zgodę na związanie się Umową przez cały okres wybranego planu. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się zapłacić pełną cenę Umowy zgodnie z warunkami obowiązującymi dla planu płatności Flex.

5.9.2. W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZED ZAKOŃCZENIEM WYBRANEGO PLANU PŁATNOŚCI FLEX, KLIENT ZGADZA SIĘ POKRYĆ POZOSTAŁĄ NIEZAPŁACONĄ KWOTĘ WYNIKAJĄCĄ Z UMOWY WRAZ Z PŁATNOŚCIĄ KOŃCOWĄ.

5.9.3. Plany płatności Flex są objęte 14-dniową polityką zwrotu pieniędzy. O ile Klient nie anuluje subskrypcji w ciągu pierwszych 14 dni, automatycznie stanie się on cyklicznym subskrybentem rodzaju Planu, na który się zdecyduje.

5.9.4. Płatności cykliczne będą pobierane z wykorzystaniem metody płatności powiązanej z Usługą na koncie Klienta.

5.9.5. O ile Klient nie anuluje planu płatności Flex przed końcem okresu trwania, Firma automatycznie odnowi odpowiednie usługi na tych samych warunkach, jakie obowiązują dla wybranego Planu. W celu uniknięcia wątpliwości, warunki Umowy wskazane w pkt 5.8. należy złożyć wniosek o odnowienie usług planu płatności Flex.

6. Polityka zwrotów (pieniężnych)

6.1. Firma stosuje politykę braku zwrotów, chyba że produkt (zawartość cyfrowa, książki lub towary) nie jest zgodny z opisem lub wadliwy. W takich przypadkach Klient musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected]w ciągu 14 dni od dostawy i dostarczyć szczegółowe informacje potwierdzające produkt Spółki (treści cyfrowe , książki lub Towary) (z dołączonym dowodem wizualnym).

6.1.1. Po dokonaniu zwrotu Klient nie ma już dostępu do produktu Firmy (zarówno treści cyfrowych, jak i Towarów).

6.1.2. Wszystkie zwroty dotyczą oryginalnej metody płatności.

6.1.3. Kupując Usługi, Klient zgadza się na tę politykę zwrotów i zrzeka się wszelkich praw do poddania jej wszelkim pytaniom, osądom lub działaniom prawnym.

6.1.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zwrot pieniędzy lub ponowną wysyłkę zamówienia na inny adres, jeśli Klient nie podał poprawnej lub pełnej dostawy lub danych kontaktowych (w tym adresu dostawy, adresu e-mail).

Polityka zwrotów (towarów)

6.2. Wszelkie towary, które chcesz zwrócić, muszą być w oryginalnym opakowaniu i nieotwarte, w stanie nadającym się do odsprzedaży. Jeśli zwracane towary nie spełniają tych warunków, nie będziemy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy. Jeśli zdecydujesz się zwrócić zamówienie, musisz poinformować nas o tym pisząc na adres [email protected] przed zwróceniem go do naszego magazynu. W ciągu 30 dni od dokonania zakupu prześlemy Ci formularz zwrotu, który należy wypełnić i odesłać wraz z Towarem. Opłata za wysyłkę jest wliczona w cenę Towaru, w przypadku zwrotów opłata ta nie podlega zwrotowi (opłata za wysyłkę wynosi 22 USD). Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru oraz formularza, zwrot zostanie autoryzowany tą samą metodą, jaką dokonano płatności. Zwrot pieniędzy może zająć do 14 dni roboczych, zanim zostanie zaksięgowany. Jeśli Klient nie dotrzyma terminów naszej polityki zwrotów, nie będziemy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy.

  7. Prawa własności intelektualnej

7.1. W przypadku Firmy i Klienta, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe oraz wszelkie inne prawa własności do Usług lub treści związanych z Usługami są własnością Firmy.

7.2. Klient nie może reprodukować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać lub wykonywać, ani publikować ani w inny sposób udostępniać Usług, w tym między innymi treści cyfrowych, w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

7.3. Klient niniejszym przyznaje Spółce wieczystą, nieodwołalną, ogólnoświatową, nieodpłatną i niewyłączną licencję, w tym prawo do sublicencji (na wielu poziomach) i cedowania na osoby trzecie w celu reprodukowania, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlać (publicznie lub w inny sposób), tworzyć dzieła pochodne, dostosowywać, modyfikować i w inny sposób wykorzystywać, analizować i wykorzystywać w jakikolwiek sposób obecnie znany lub w przyszłości wykryty, jego Treści użytkownika (z wyjątkiem znaków towarowych użytkownika), a także wszystkie zmodyfikowane prace pochodne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych, które może mieć w odniesieniu do Treści użytkownika. ”Treści użytkownika” oznaczają wszelkie znaki towarowe użytkownika, komunikaty, obrazy, pisma, dzieła twórcze, dźwięki oraz wszystkie materiały, dane i informacje, które Klient przesyła, przesyła lub przekazuje za pośrednictwem Usług lub które inni użytkownicy przesyłają lub przekazują. Przesyłając, przesyłając lub przesyłając Treści użytkownika, Klient potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że takie Treści użytkownika oraz ich przesyłanie, przekazywanie lub przesyłanie jest (a) dokładne i nie jest poufne; (b) nie narusza żadnych obowiązujących przepisów, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich, a także, że Klient ma pozwolenie od jakiejkolwiek strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w Treści użytkownika; oraz (c) wolne od wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, trojanów itp.

7.4. Żadna część niniejszej Umowy nie jest ani nie powinna być interpretowana jako przeniesienie praw własności intelektualnej w związku z Usługami lub treściami związanymi z Usługami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Sekcji 8.1 poniżej.

  8. Wykorzystanie treści cyfrowych

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej określone w art. 7.1 i dotyczące treści cyfrowych są własnością Spółki. Treści cyfrowe są licencjonowane zgodnie z niniejszą sekcją 8 i nie są sprzedawane. Klientowi zostanie udzielona tylko ograniczona, odwołalna, niewyłączna licencja, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w celu korzystania z (wyłącznie dla indywidualnego użytku) wszelkich treści cyfrowych dostarczonych przez firmę.

8.2. Niniejsza licencja obowiązuje przez okres 5 lat od daty otrzymania przez Klienta odpowiedniej treści cyfrowej, chyba że została wcześniej zawieszona lub rozwiązana zgodnie z niniejszą Umową.

8.3. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, Klient nie może wykorzystywać treści cyfrowych z wyjątkiem osobistych, niekomercyjnych celów.

8.4. Klient nie może edytować, powielać, przekazywać ani pożyczać treści cyfrowych, ani udostępniać ich stronom trzecim, ani wykorzystywać ich do wykonywania innych czynności wykraczających poza zakres licencji przewidzianej w niniejszej sekcji 8 przez Firmę.

8.5. Firma może nakładać ograniczenia na zakres licencji lub liczbę urządzeń lub typów urządzeń, na których można wykorzystywać treści cyfrowe.

8.6. Jeśli klient naruszy niniejszy punkt 8, Firma może zawiesić dostęp do odpowiednich treści cyfrowych, nie ograniczając prawa wynikającego z niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, w tym prawa do rekompensaty od straty poniesionej w wyniku naruszenia lub w związku z nim, w tym wszelkich poniesionych wydatków.

  9. Sprzedaż treści cyfrowych jest zabroniona

9.1. Klientowi nie wolno sprzedawać, udostępniać ani wypożyczać treści lub kopii treści cyfrowych.

  10. Polityka prywatności

10.1. Przetwarzanie danych osobowych podlega Polityce prywatności. Zaleca się, aby Klient wydrukował i zachował kopię Polityki prywatności wraz z niniejszą Umową.

  11. Odszkodowanie

11.1. Klient zabezpiecza Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, przedstawicieli prawnych, licencjodawców, podmioty zależne, spółki i dostawców od jakichkolwiek roszczeń i żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z naruszenie niniejszej Umowy lub korzystania z Usług lub naruszenie prawa lub praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem niniejszej Umowy lub korzystania z Usług przez Klienta.

  12. Odpowiedzialność

12.1. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE DECYZJE PODJĘTE NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ, W TYM INFORMACJI OTRZYMANYCH POPRZEZ DZIAŁANIA KLIENTA.

12.2. KLIENT ROZUMIE I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, KONSEKWENCYJNE) LUB TE, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NIEZBĘDNYCH WYNIKÓW, Z DOBREJ WOLI, (NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (i) WYKORZYSTANIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG, (ii) DOWOLNEGO ŁĄCZA DOSTARCZONEGO W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI, (iii) MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W KAŻDEJ LUB WSZYSTKICH TAKICH STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI, (iv) ZALEŻNOŚCI KLIENTA OD KAŻDEJ USŁUGI; (v) PRZERWY, ZAWIESZENIE, ZAKOŃCZENIE USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK ICH CZĘŚCI, (vi) TERMINOWOŚĆ, USUWANIA, USZKODZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁANIE LUB PRZECHOWYWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB (vii) JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI KLIENTA. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC KLIENTA ODNOSZĄCA SIĘ DO JEGO / JEJ KORZYSTANIA Z USŁUG NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 100 USD.

12.3. Strona Umowy zostanie zwolniona z odpowiedzialności za niewypełnienie umowy, jeżeli udowodni, że Umowa nie została wypełniona z powodu siły wyższej. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane siłą wyższą, zamieszkami, wojną lub wydarzeniami naturalnymi lub z powodu innych zdarzeń, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk, blokada, utrudnienia w ruchu, czynności administracyjne krajowe lub zagraniczne wysokich władz). Klient musi dostarczyć pisemne powiadomienie o wystąpieniu siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie niniejszej Umowy, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystąpienia tych okoliczności. Firma poinformuje Klienta o wystąpieniu siły wyższej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Stronie internetowej lub Aplikacji, jeśli to możliwe.

12.4. Podmiot odpowiedzialny: 1) Diabetes Solutions UAB jest wyłącznie administratorem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej i dostawcą Usług, 2) Max Nutrition UAB, jest właścicielem i sprzedawcą Towarów, 3) Kilo grupė UAB lub Karma Processing Incorporated jest firma odpowiedzialna za zarządzanie usługami abonamentowymi oraz płatnościami za Usługi i Towary, zwrotami i obciążeniami zwrotnymi (w zależności od wybranej metody płatności), dla Spółek Powiązanych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI OGRANICZA SIĘ DO STRATY BEZPOŚREDNIEJ, JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ INACZEJ.

12.5. Ze względu na charakter Usług i / lub Towarów, które Firma świadczy i ponieważ Firma nie może kontrolować przestrzegania przez klienta podanych instrukcji użytkowania, Firma nie udziela żadnych gwarancji na jakiekolwiek wyniki wynikające z korzystania z Usług i / lub Towarów.

12.6. DIABETES SOLUTIONS UAB W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOWAR LUB ICH DOSTAWĘ. WSZELKIE ROSZCZENIA, WNIOSKI I INNE KOMUNIKATY DOTYCZĄCE TOWARU MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE BEZPOŚREDNIO DO MAX NUTRITION UAB. W ZWIĄZKU Z TYM MAX NUTRITION UAB W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DIABETES SOLUTIONS UAB.

12.7. Podczas korzystanie z Usług, Klient może otrzymywać linki do innych stron internetowych lub aplikacji, które nie są własnością i / lub nie są kontrolowane przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za występowanie takich działań. Ponadto, Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne poprzez takie linki, dlatego Klient zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach, usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub aplikacjach.

  13. Zastrzeżenie medyczne

13.1. PRZED WYPRÓBOWANIEM PLANU POSIŁKU I / LUB TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, KLIENT POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z JEGO / JEJ DOSTAWCĄ USŁUGI ZDROWOTNEJ.

13.2. SPÓŁKA NIE JEST ORGANIZACJĄ MEDYCZNĄ I NIE ZAPEWNIA ŻADNEJ PORADY LUB POMOCY MEDYCZNEJ. ŻADNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKĘ NIE POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE JAKO DORADZTWO LUB POMOC MEDYCZNA, NIGDY NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO SUBSTYTUT JAKIEKOLWIEK PORADY LUB POMOCY MEDYCZNE, ANI WYKORZYSTYWANE JAKO POMOC PRZEZ DOSTAWCÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. WYŁĄCZNIE KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OCENĘ SWOJEGO ZDROWIA, W TYM WYBÓR OPIEKI ZDROWOTNEJ.

  14. Ważność i odstąpienie od umowy

14.1. Niniejsza Umowa obowiązuje po tym, jak Klient zaakceptuje ją i elektronicznie wyrazi zgodę na jej przestrzeganie, i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania zgodnie z poniższą sekcją.

14.2. Firma może rozwiązać umowę z Klientem w dowolnym momencie w następujących przypadkach: (1) Klient nie zgadza się z Umową; (2) Klient dopuści się jakiegokolwiek naruszenia Umowy; (3) Klient nie dostarcza informacji wymaganych przez Firmę i / lub podaje nieprawidłowe i / lub niekompletne informacje. Niezależnie od powyższego nie będzie to miało wpływu na ustawowe prawa do rozwiązania umowy.

  15. Zmiany w umowie

15.1. Niniejsza Umowa, Polityka prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie, mogą ulec zmianie. Firma zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania i aktualizowania Umowy, a takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej Spółki lub w Aplikacji mobilnej.

15.2. Cała zmieniona Umowa, Polityka prywatności i wszelkie dodatkowe warunki zostaną opublikowane online. Firma może powiadomić Klienta o wszelkich zmianach, wysyłając wiadomość e-mail na główny adres e-mail podany przez Klienta lub powiadamiając za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji mobilnej.

15.3. Klient rozumie i zgadza się, że dalsze korzystanie z Usług i dostęp do nich po opublikowaniu jakichkolwiek aktualizacji Umowy oznacza, że Klient dobrowolnie zgadza się na związanie niniejszą Umową. Jeśli Klient nie zgadza się na związanie zaktualizowaną Umową, nie powinien korzystać (lub nadal korzystać) z Usług.

  16. Komunikacja

16.1. Firma preferuje komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akceptując niniejszą Umowę, Klient akceptuje komunikację w ten właśnie sposób. W tym celu Klient proszony jest o posiadanie prawidłowego adresu e-mail i podanie go podczas wypełniania wymaganych informacji zgodnie z punktem 3.2. Firma może publikować informacje związane z niniejszą Umową lub Usługami również w Witrynie lub Aplikacji mobilnej. Klient powinien regularnie i często sprawdzać swoje wiadomości e-mail, a także informacje zawarte w Witrynie lub Aplikacji mobilnej. E-maile mogą zawierać linki do dalszych informacji i dokumentów.

16.2. W przypadkach, w których obowiązujące przepisy wymagają dostarczenia informacji na trwałym nośniku, Firma wyśle klientowi wiadomość e-mail z załącznikiem lub wyśle klientowi powiadomienie dotyczące Usługi z funkcją pobierania, aby zachować takie informacje i dokumenty na stałe w przyszłości. Klient ponosi odpowiedzialność za przechowywanie kopii całej korespondencji od Spółki.

16.3. Klient może poprosić o kopię niniejszej Umowy lub dowolnego innego dokumentu umowy, pisząc na [email protected]

16.4. Komunikacja z Klientem będzie odbywać się w języku angielskim, chyba że Firma i Klient uzgodnią komunikację w innym języku.

16.5. Klient może się z nami skontaktować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres [email protected]

  17. Rozwiązywanie sporów

17.1. Prawo rządowe. Niniejsza Umowa podlega prawu Teksasu bez względu na jego normy kolizyjne i niezależnie od lokalizacji klienta.

17.2. Nieformalne rozstrzyganie sporów. Klient wyraża zgodę na udział w nieformalnym rozwiązywaniu sporów przed wniesieniem roszczenia przeciwko Spółce.

17.2.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Firmy i Usług świadczonych na rzecz Klienta należy kierować do Spółki, pisząc na adres z [email protected]

17.2.2. Wszelkie reklamacje w związku z dostarczonym Klientowi Towarem należy kierować do Max Nutrition, UAB kontaktując się z adresami e-mail: [email protected]

17.2.3. Wszelkie reklamacje związane z subskrypcjami, zwrotami i obciążeniami zwrotnymi za Towary i Usługi należy kierować do UAB „Kilo grupe” lub Karma Processing Incorporated, kontaktując się z [email protected]

17.2.4.Klient powinien wyraźnie wskazać, że reklamacja jest składana, oraz podać przyczyny i okoliczności dotyczące reklamacji. Firma prześle potwierdzenie reklamacji na adres e-mail, z którego otrzymano reklamację. Rozpatrzymy reklamację i odpowiemy klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedniej reklamacji. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedniej reklamacji, Klient lub Firma może wnieść formalne roszczenie.

17.3. Arbitraż. Z wyjątkiem sporów, które kwalifikują się do rozpoznania w sądzie ds. Drobnych roszczeń, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią lub jakimkolwiek aspektem relacji między Klientem a Firmą, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, będą rozstrzygane w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed neutralnym arbitrem zamiast w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych. Klient i Firma zgadzają się, że zarówno Klient, jak i Firma rezygnują z prawa do rozprawy. Spory takie obejmują między innymi spory wynikające lub związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszego postanowienia arbitrażowego, w tym wykonalność, odwołalność lub ważność postanowienia arbitrażowego lub dowolnej części postanowienia arbitrażowego. Wszystkie takie sprawy będą rozstrzygane przez arbitra, a nie przez sąd lub sędziego.

17.4. Klient zgadza się, że wszelki arbitraż na podstawie niniejszej Umowy będzie się odbywał indywidualnie; arbitraż zbiorowy i pozwy zbiorowe są niedozwolone, a Klient wyraża zgodę na rezygnację z udziału w pozwie zbiorowym.

17.5. Klient może zrezygnować z tej umowy w celu arbitrażu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], podając imię, nazwisko i aktualny adres w ciągu trzydziestu dni od zaakceptowania niniejszej umowy, z oświadczeniem, że Klient odmawia zawarcia tej umowy.

17.6. Arbitrażem będzie zarządzać American Arbitration Association zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym dla Konsumentów, zmienionym niniejszą Umową. Reguły arbitrażu konsumenckiego są dostępne online pod adresem https://www.adr.org/consumer. Arbiter przeprowadzi ewentualne przesłuchania w drodze telekonferencji lub wideokonferencji, a nie osobiście, chyba że arbiter stwierdzi na żądanie Klienta lub Firmy, że przesłuchanie osobiste jest właściwe. Wszelkie występy osobiste będą odbywać się w miejscu, które jest względnie dogodne dla obu stron, z należytym uwzględnieniem ich możliwości podróżowania i innych istotnych okoliczności. Jeśli strony nie są w stanie uzgodnić lokalizacji, takiego ustalenia powinna dokonać AAA lub arbiter. Decyzja arbitra będzie zgodna z warunkami niniejszej Umowy i będzie ostateczna i wiążąca. Arbiter będzie uprawniony do przyznania tymczasowego lub stałego nakazu sądowego lub zadośćuczynienia przewidującego szczególne wykonanie niniejszej Umowy, ale tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zwolnienia uzasadnionego przez indywidualne roszczenie przed arbitrem. Wyrok wydany przez arbitra może zostać potwierdzony i wykonany w dowolnym sądzie właściwym. Niezależnie od któregokolwiek z powyższych postanowień, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uniemożliwiać Klientowi zgłaszania problemów agencjom federalnym, stanowym lub lokalnym, a jeśli prawo na to zezwala, mogą one występować przeciwko nam.

  18. Inne

18.1. Żadna inna osoba poza Klientem nie będzie mieć praw wynikających z niniejszej Umowy.

18.2. Klient nie może scedować żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma według własnego uznania może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w całości lub w części na dowolną stronę trzecią.

18.3. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, wówczas część ta zostanie oddzielona od pozostałej części Umowy, która będzie nadal ważna i wykonalna w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

18.4. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO KLIENTA. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W TRYBIE ”GDY DOSTĘPNE”. SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUGI (W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ). NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KAŻDEGO KLIENTA. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE STRONA LUB USŁUGA BĘDZIE UDZIELANA NIEPRZERWANIE, BEZPIECZNIE, AKTUALNIE, KOMPLETNIE LUB BEZBŁĘDNIE ANI ŻE WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE POPRZEZ OFEROWANĄ USŁUGĘ LUB STRONĘ BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE. KLIENT AKCEPTUJE, ŻE WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY W ODNIESIENIU DO WITRYNY LUB USŁUGI JEST ZATWIERDZONY. KLIENT MOŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU.

18.5. KORZYSTAJĄC Z USŁUGI LUB DOSTĘPU DO NICH, KLIENT NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, W SPOSÓB ZROZUMIAŁY I ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.